REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.10.2013

INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT-Komunikatë lidhur me shembjen e dheut në Lagjen Arbëria dhe gjendjen e krijuar në shkollën “28 Nëntori” KUSH JANË PËRGJEGJËSIT?

3 tetor 2013 – Avokati i Popullit i shqetësuar nga gjendja faktike dhe nga informacionet që kanë ofruar mediat me rastin e shembjes së dheut në lagjen Arbëria, shpreh shqetësimin lidhur me cenimin e të drejtës për jetë dhe mjedis të shëndetshëm, liri të lëvizjes dhe të drejtë të pronës në atë pjesë të Prishtinës.
Edhe para marrjes së njoftimit lidhur me këtë rast, bashkëpunëtorët e IAP-së në vazhdimësi kanë monitoruar gjendjen dhe kanë kërkuar nga Inspektoriati Komunal informata lidhur me ndërhyrjen pa kriter në mjedisin ku kanë filluar projektet ndërtimore, madje edhe në orët e vona të natës dhe gjatë fundjavës.
Lidhur me rrëshqitjet e dheut, të pasuara me dëmtim të pronës publike dhe private, Avokati i Popullit ka reaguar disa herë, mirëpo nga organet kompetente nuk janë ndërmarrë hapa konkret. Gjendja e krijuar, pos të tjerash është pasojë e një varg shkeljesh ligjore, gjatë ndërtimeve të bëra, jo vetëm në këtë lagje dhe jo vetëm në Prishtinë.
Gjithashtu, brengosëse është gjendja e krijuar në Shkollën e Mesme Teknike “28 Nëntori”, pas reshjeve të shiut gjatë këtyre ditëve. Fakti se rrjedhja e ujit nga çatia po ndodh në një shkollë të sapo ndërtuar, për të cilën gjë nuk e pranon askush përgjegjësinë, secilin prej nesh e vë para dilemave: A janë llogaridhënëse autoritet publike në Kosovë përballë qytetarëve? A mbajnë përgjegjësi për dështimet në shpenzimin dhe menaxhimin e parasë publike?
Shembja e dheut në lagjen Arbëria dhe lëshimi në funksion i objektit të shkollës “28 Nëntori” pa qenë funksional, nuk janë rastet e vetme në Kosovë. Përkundër cenimit të sigurisë publike dhe një vargu të drejtash të qytetarëve, nuk ndërmerren masa nga autoritetet kompetente për të sanuar gjendjen dhe gjithashtu nuk identifikohet e s’merren masa ndaj përgjegjësve.
Duke qenë se askush nuk merr dhe nuk pranon përgjegjësinë për dështimet e tilla, me pasoja të rënda për lirinë, sigurinë dhe pronën publike dhe private, Avokati i Popullit kërkon nga organet e drejtësisë , përkatësisht nga prokuroria, të ndërmarrin të gjitha veprimet e parapara me ligj, për të identifikuar dhe nxjerrë para drejtësisë të gjithë personat përgjegjës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.