REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

17.12.2012

IAP MORI PJESË NE FORUMIN MBI TË DREJTAT E NJERIUT DHE BIZNESET

6 dhjetor 2012 - Nga data 3 deri me 5 dhjetor, përfaqësuesit e Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP) moren pjesë në Forumin “Biznesi dhe të Drejtat e Njeriut”, i cili u mbajt në Zvicër. Në këtë Forum të mbajtur në Pallatin e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, morën pjesë përfaqësues nga mbarë bota.
Këshilli i të Drejtave të Njeriut i Kombeve të Bashkuara në paragrafin e 12 të Rezolutës 17/4 ka themeluar Forumin për Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut, që udhëhëhiqet nga një grup punes. Ky ishte Forumi i parë mbi të drejtat e njeriut dhe bizneset.
IAP planifikon të krijoi një njësi të vecantë që do të trajtoj rastet që lidhen me këtë aspekt të të drejtave të njeriut. Si veprim konkret në këtë drejtim ka qenë tryeza e para pak javëve, e organizuar nga IAP që ka trajtuar pikërisht këtë temë, e ku kanë qenë të ftuar një numër i madh partnerësh socialo – ekonomik dhe institucione e mekanizma përkatës. Nga kjo tryezë janë nxjerrë një varg rekomandimesh, të cilat do të jenë pjesë e Raportit vjetor për vitin 2012.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.