REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

19.10.2015

IAP ANËTAR ME TË DREJTË VOTE NË AOMF

Nga 13-15 tetor 2015, në Quebec të Kanadasë, është mbajtur Kongresi i 9-të i Asociacionit të Ombudspersonëve dhe Ndërmjetësuesve të Frankofonisë (AOMF), ku Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) u pranua anëtar me të drejta të plota.


Tema kryesore e këtij kongresi ishte “Ombudsmani/Mediatori, promovues i qeverisjes së mirë dhe mbrojtës i integritetit të administratës”. Diskutimet u fokusuan në rëndësinë që institucionet e Ombudsmanëve / Mediatorëve kanë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në shtetet ku veprojnë, si dhe rëndësisë së bashkëpunimit të këtyre institucioneve dhe këmbimit të përvojave, me qëllim të koordinimit të aktiviteteve në çështje që kanë të bëjnë me luftimin e fenomeneve negative siç është korrupsioni dhe keqadministrimi.


Kërkesa e Avokatit të Popullit të Kosovës për anëtarësim në këtë asociacion u përcoll përmes raportit të kryetarit të Komitetit të Aderimeve z. Marc Betrand, në ditën e tretë të punimeve të këtij Kongresi. Në pjesën e raportimit të tij për Kosovën, z. Betrand ka thënë se është analizuar ligji, aktiviteti, raporti vjetor, si dhe anëtarësimi i IAP-së në disa organizata ndërkombëtare, duke veçuar faktin se Kosova është shtet në tranzicion. Ai ka ftuar të pranishmit që të vizitojnë ueb faqen e IAP-së dhe të binden për punën dhe aktivitetet e IAP-së. Me rekomandimin pozitiv të Komitetit të Aderimeve gjatë mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe pa kundërshtime lidhur me këtë rekomandim, znj. Raymonde Saint-German (Mbrojtëse e qytetarëve të Quebec-ut), kryesuesja e deritanishme e Asociacionit, e ka deklaruar IAP-në të pranuar në AOMF dhe ka shtuar se, gjatë mbledhjeve dhe aktiviteteve në të ardhmen, IAP do të ketë edhe të drejtën për të votuar.


Me këtë rast, duhet theksuar  ndihmën dhe angazhimin e jashtëzakonshëm të Avokatit të Popullit të Shqipërisë z. Igli Totozani dhe bashkëpunëtorëve të tij, për anëtarësimin e IAP-së në këtë asociacion.


Gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme, u zgjodh edhe kryesuesi i ri i Asociacionit, z. Marc Bertrand (Ombudsmani i Valonisë) i cili do të kryesoj asociacionin në tre vitet e ardhshme.


Punimet e kongresit u mbyllën me miratimin e Deklaratës së Quebec-ut e cila bën thirrje për forcimin dhe konsolidimin e institucioneve të ndërmjetësimit (Ombudsmanëve) si promovues të vlerave demokratike, sundimit të ligjit dhe respektimit të të drejtave të njeriut.


Rikujtojmë se IAP është i vetmi institucion kombëtar për të drejtat e njeriut në Kosovë. Si i tillë, deri më tani është anëtarësuar në Institutin Ndërkombëtar të Ombudsmanëve (IOI), Institutin Evropian të Ombudsmanëve (EOI), Rrjetin Evropian të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI), Rrjetin e Ombudsmanëve për Fëmijë të Evropës Juglindore (CRONSEE), Deklaratën e Sarajevës për Bashkëpunim Rajonal.


Anëtarësimi në Asociacionin e Ombudsmanëve dhe Ndërmjetësuesve të Frankofonisë (AOMF) është një hap i radhës në strukturat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, përderisa është në pritje të përgjigjes pozitive për anëtarësim në Asociacionin e Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), ku ka aplikuar vitin e kaluar.


------------------------------------------------------------------


*AOMF u krijua në vitin 1998. Roli kryesor i asociacionit është promovimi i rolit të Ombudsmanëve dhe Mediatorëve, si dhe konsolidimi dhe inkurajimi i institucioneve të pavarura të këtij lloji në hapësirën frankofone. Po ashtu, asociacioni dhe anëtarët e saj angazhohen në promovimin dhe mbrojtjen e demokracisë, shtetit të së drejtës dhe paqes sociale në hapësirën frankofone

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.