REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.9.2013

GRUP FËMIJËSH NGA SHQIPËRIA U PRITËN NGA AVOKATI I POPULLIT

30 shtator 2013 - Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi ka pritur një grup fëmijësh nga Shqipëria, të organizuar në kuadër të Programit për Qeverisjen me të drejtat e fëmijëve. Qëllimi i projektit si tërësi është fuqizimi i fëmijëve në monitorimin dhe avokimin e të drejtave të tyre dhe mbështetet nga Zyra e Save the Children në Shqipëri.
Gjatë takimit, fëmijët nga Shqipëria prezantuan mënyrën e organizimit dhe punën në kuadër të projektit në të cilin bëjnë pjesë, e po ashtu e informuan z. Kurteshi për të gjeturat dhe hapat që kanë bërë në identifikimin shkeljeve dhe në promovimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.
Interesimi i fëmijëve nga Shqipëria gjatë takimit u fokusua në pjesëmarrjen dhe të drejtat e fëmijëve në Kosovë, grupet aktive të fëmijëve këtu, mënyra se si referohen rastet në Institucionin e Avokatit të Popullit (IAP), si rezultojnë këto raste dhe cilat janë zgjidhjet që janë bërë etj. Mbi çështjet për të cilat u interesuan, ata morën informacionin përkatës nga Avokati i Popullit, i cili në këtë takim shoqërohej nga këshilltarja e lartë ligjore znj Igballe Rrahmani.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.