REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.5.2006

GREVA E URISE NE QENDREN E PARABURGIMIT NE MITROVICE

Vizita e qendres se paraburgimit ne Mitrovice nga perfaqesuesit e IOK

Më 24 maj 2006, përfaqësues të Institucionit të Ombudspersonit, të nxitur nga një informatë e administratës së Qendrës së Paraburgimit në Mitrovicë (QPM) për një grevë urie të nisur në këtë qendër, vizituan drejtorin e kësaj qendre, që ndodhet në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, me ç’rast u informuan lidhur me arsyet që kishin shtyrë njëmbëdhjetë të paraburgosur dhe të burgosur të përkatësisë etnike serbe në një grevë urie.
Sipas drejtorit të QPM-së, gjendja shëndetësore e grevistëve ishte e mirë dhe se personeli mjekësor i kishte kontrolluar ata. Ai gjithashtu tha se grevistët kishin refuzuar ushqimin por kishin pranuar të pijnë ujë. Për më tepër, drejtori tha se nuk kishte ankesa për sa i përket sjelljes apo kushteve në QPM, por se arsyet e hyrjes në grevë ishin procedurat gjyqësore dhe vendimet e gjykatave ndaj tyre.
Të paraburgosurit dhe të burgosurit janë të pakënaqur sepse rastet e tyre janë gjykuar nga gjyqtarë të përkatësisë etnike shqipëtare dhe kërkesa e tyre kryesore është që rastet e tyre të rishqyrtohen nga gjykatës ndërkombëtarë.
Në bazë të informatave të siguruara, përfaqësuesit e Institucionit të Ombudspersonit ndërmorrën iniciativë për të gjetur mënyrën që të ndërpritet greva e urisë e të paraburgosurve dhe të burgosurve dhe më 25 maj 2006 ata biseduan grevistë të tjerë me ç’rast dëgjuan shqetësimet që kishin lidhur me proceset e tyre gjyqësore.
Përfundimisht, si rezultat i bisedimeve në mes përfaqësuesve të Ombudspersonit dhe grevistëve në QPM-së, këta të fundit janë dakorduar që të ndërpresin grevën e urisë duke vënë kusht që Departamenti i Drejtësisë i UNMIK-ut të japë një përgjigje lidhur me kërkesën e tyre për rishqyrtimin e rasteve të tyre nga gjykatës ndërkombëtarë në një afat prej 15 ditëve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.