REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

17.11.2012

FTESË MEDIEVE

Me rastin e shënimit të 12 vjetorit të themelimit organizon një varg aktivitetesh të cilat sjellin në fokus të diskutimit shqetësime dhe çështje të ndjeshme nga këndvështrimi i të drejtave të njeriut.
Me këtë rast ju ftojmë për të mbuluar medialisht këto ngjarje dhe për të kontribuar në këtë mënyrë në ngritjen e vetëdijes për respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut
Kalendari i ngjarjeve është si më poshtë:
19 nëntor 2012 ( e hënë), në hotel “Prishtina” në Prishtinë, nga ora 10:00- 13:00 Tryeza e rrumbullakët “QYTETARI NË UDHËKRYQ”
Sfidat në zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike (LQDP), Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjin për Klasifikimin e Informacionit dhe Verifikimin e Sigurisë nga këndvështrimi institucional në njërën anë dhe në anën tjetër nga qytetarët, shoqëria civile dhe gazetarët, do të jenë subjekt i diskutimit proaktiv përgjatë zhvillimit të punimeve në këtë Tryezë.
20 nëntor 2012 ( e martë), nga ora 13:00 – 14 :00, Institucionin e Avokatit të Popullit do ta vizitojnë fëmijët e shkollave fillore me rastin e Ditës Universale të Fëmijëve
Me 20 nëntor 1959 Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar Deklaratën e të Drejtave të Fëmijës. Po me 20 nëntor, në vitin 1989, Asambleja e Përgjithshme ka miratuar edhe Konventën për të Drejtat e Fëmijës. Që nga viti 1999, Dita Universale e Fëmijëve shënon edhe përvjetorin e datës kur Asambleja e Përgjithshme ka miratuar këto dokumente. Kjo ditë shënohet tradicionalisht në IAP.
21 nëntor 2012 (e mërkurë), në hotel “Prishtina” në Prishtinë, nga ora 11:00- 13:00 Tryeza e rrumbullakët “BIZNESI DHE TË DREJTAT E NJERIUT”
Tryeza ka për qëllim të ofrojë mundësinë e një diskutimi të përbashkët mes përfaqësuesve të institucioneve dhe autoriteteve publike, përfaqësuesve të biznesit privat, si dhe të shoqërisë civile, lidhur me të bërit biznes dhe të drejtat e njeriut. Vështrimi i kësaj çështje nga pozicione të ndryshme hap mundësinë e koncepteve që dallojnë mes vete.
23 nëntor 2012 (e premte) në hotel “Prishtina” në Prishtinë, nga ora 11:00 – 13:00
Tryezë e rrumbullakët “KUNDËR DHUNËS NDAJ GRUAS”
Kjo Tryezë është pjesë e aktiviteteve për avokimin dhe sensibilizimin e opinionit kundër dhunës ndaj gruas. Në këtë prizëm, do të theksohet roli i Avokatit të Popullit në luftën për barazi gjinore e kundër diskriminimit, si dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe mediat në këtë drejtim, duke ofruar një pasqyrë të përgjithshme lidhur me sfidat dhe arritjet, bashkë me përfaqësuesit e institucioneve të pushtetit në nivelin qendror dhe lokal.
Këto aktivitete zhvillohen me mbështetjen e OSBE-së - misioni në Kosovë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.