REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.5.2014

FTESË MEDIAVEFTESË MEDIAVE


Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) për të shënuar 1 qershorin[1], Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, ka paraparë disa aktivitete, me ç’rast fëmijët do të informohen lidhur me mandatin e IAP-së në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, përkatësisht do të kenë mundësinë që të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së.


Aktivitetet do të zhvillohen gjatë ditës së dielë, datë 1 Qershor 2014, sipas radhës së poshtëshënuar:


PRISHTINË


Ora 10:00-11:00 - Vizitë në SOS Fshatin e Fëmijëve – Prishtinë. Mediat do të mund të përcjellin vizitën, duke respektuar rendin shtëpiak të fshatit


Ora 11:00 -14:00 - Takime me fëmijët në sheshin “Nëna Terezë” - nën dy tenda që do të kenë logon identifikuese të IAP-së, këshilltarët ligjor do të ofrojnë informata lidhur me mandatin e IAP-së në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, dhe fëmijët do të kenë mundësinë që të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së, si dhe të dorëozjnë ankesat eventuale që ata mund të kenë.


Ora 13:00 -15:00 – Pëfaqësuesja e IAP i bashkangjitet aktiviteteve të përbashkëta në sheshin “Nëna Terezë”, në këndin e leximit dhe në pranimin e ankesave eventuale nga fëmijët.


Ora 15:00 – Save the Children dhe organizatat tjera joqeveritare, pjese e organizimit të përbashkët do t’i dorëzojnë Avokatit të Popullit kutinë me ankesat e fëmijëve të mbledhura gjatë kësaj dite.Ora 12:00 -14:00 PRIZREN, GJAKOVË, JUG TË MITROVICËS, VERI TË MITROVICËS, GJILAN, GRAÇANICË në ambient të hapur, në afërsi të zyrave regjionale të IAP-së, do të ketë tenda të IAP-së ku këshilltarët ligjor do të ofrojnë informata lidhur me mandatin e IAP-së në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, do të kenë mundësinë që të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së, si dhe të dorëozjnë ankesat eventuale që ata mund të kenë.


Ftoheni që t’i mbuloni medialisht aktivitet e organizuara nga IAP për këtë ditë.


Ju mirëpresim![1] Kjo datë u shpall si Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, në Konferencën Botërore për Mirëqenjen e Fëmijëve, më 1925, në Gjenevë të Zvicrës. Atë ditë, 54 shtete pjesëmarrëse miratuan Deklaratën e Gjenevës për Mbrojtjen e Fëmijëve. Kjo datë shënohet në mënyra të ndryshme, nga shumë vende të botës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.