REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.6.2013

FTESË MEDIEVE

Të nderuar, Institucioni i Avokatit të Popullit organizon Tryezën e rrumbullakët “Mekanizmi Kombëtar për Parandalimin e Torturës, sfidat, mundësitë dhe hapat e bëra përpara”, të hënën, me datën 1 korrik 2013 në Prishtinë ( Hoteli “Sirius”), nga ora 11:00 deri 14:00.
Tryeza e rrumbullakët do të ketë karakter informativ, sensibilizues dhe lobues.
Diskutimi do të përqendrohet në raportimin e punës së kryer dhe aktivitetet e përmbushura në periudhën janar-qershor 2013 nga Grupi Drejtues për Mekanizimin Kombëtar të Parandalimit të Torturës1. Po ashtu do të prezantohet Raporti me të gjeturat nga monitorimi i dy qendrave më të mëdha korrektuese në Kosovë.
Mediat janë të ftuara ta përcjellin ngjarjen! Të bashkangjitur gjeni agjendën e detajuar.
__________________________

1 Në vitin 2011, Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi mes Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve kundër Torturës (QKRMT) dhe Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNJ), në kuadër të një angazhimi të përbashkët për një Fushatë Kombëtare kundër Torturës. Kjo marrëveshje rregullon bashkëpunimin e palëve nënshkruese për mbrojtjen e të drejtave të personave të paraparë në Protokollin Opsional të Konventës kundër Torturës (OPCAT), me qëllim krijimin e një Këshilli Drejtues të përbashkët që është ngarkuar me avokimin për krijimin e Mekanizimit Parandalues Kombëtar në Kosovë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.