REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

01.12.2015

FTESË MEDIAVE

Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) dhe Zyra e UNICEF-it në Kosovë/Innovations Lab Kosovo, organizojnë  dorëzimin e Platformës “Njih të drejtat tua”, nga UNICEF tek IAP.


Organizimi do të mbahet më 2 dhjetor 2015, në Union Caffe ( ish hoteli Union), duke filluar në ora 14:00 dhe do të ketë agjendën, si më poshtë:


14:00           Fjala përshendetëse


14:10           Sqarime rreth web platformes “Njih të drejtat tua”


14:30            Fjala e përfaqesusesit të UNICEF Innovations Lab


14:45            Fjala e përfaqësusesit të Institucionit të Avokatit të Popullit


15:00            Sqarime rreth aplikacionit mobil  “Njih te drejtat tuaja ”


15:15            Komunikatë per shtyp


“Njih të drejtat tua” është një platformë e zhvilluar nga Innovations Lab Kosovo i UNICEF-it në bashkëpunim me IAP, që u ndihmon personave të rinjë të pajisen me njohuri dhe të kuptojnë të drejtat e tyre sipas legjislacionit të aplikueshëm, përmes navigimit të lehtë, përshkrimit më të thjeshtë të të drejtave të personave të rinjë (të moshës 16-29 vjeç). Udhërrëfyesi i të Drejtave i Platformës mbulon të drejtat kyçe në fushat e prioritizuara nga të rinjtë, përfshirë: edukimin, shëndetësinë, komunitetet minoritare, punësimin, familjen, drejtësinë, angazhimin në komunitet, përfitimin social dhe fuqizimin e rinisë. Përshkrimet e secilës të drejtë përcillen me emërtimin e institucioneve që janë përgjegjëse për zbatimin e të drejtave, e po ashtu edhe të atyre ku të rinjtë mund të adresojnë ankesat, nëse të drejtat e tyre janë cenuar.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.