REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.12.2015

FJALA E AVOKATIT TË POPULLLIT NË PËRMBYLLJE TË VITIT KALENDARIK 2015

Viti që po lëmë pas, ka shënuar 15 vjet nga themelimi i Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP), kur për herë të parë ishin hapur dyert për të pranuar qytetarët e vendit, sa herë ata konsideronin se të drejtat e tyre cenoheshin nga autoritetet publike.  Kisha fatin te jem një nga tre juristët vendor që filluam të punonim nga ajo ditë, për të vazhduar më tutje si drejtor hetimesh dhe zëvendës e ushtrues detyre i Ombudspersonit të atëhershëm, për t’u rikthyer, në korrik të këtij viti, si i zgjedhur nga Parlamenti i Republikës së Kosovës,  në krye të këtij Institucioni .


Përmbyllja e vitit kalendarik 2015 shënon edhe përmbylljen e një viti pune në trajtimin  e rasteve që hetohen nga ana e Avokatit të Popullit.  Angazhimi im dhe i bashkëpunëtorëve të mi gjatë kësaj periudhe është përqendruar  në ngritjen e besimit të Avokatit të Popullit, rritjen e nivelit të zbatimit të rekomandimeve dhe fuqizimin e IAP-së, si dhe intensifikimin e bashkëpunimit me mediat, shoqërinë civile dhe me institucionet publike në funksion të promovimit e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut, zbatimit të ligjshmërisë, transparencës dhe llogaridhënies.


Pasqyra e të dhënave preliminare të statistikave të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2015 tërheq edhe njëherë vëmendjen se respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut vazhdon të mbetet çështje sfiduese për autoritetet publike në vend. Funksionimi i sistemit të drejtësisë, ashtu siç dhe ofrimi i shërbimeve administrative  efektive mbeten fusha ku kërkohet vëmendje e veçantë.


Në anë tjetër, është sinjal pozitiv progresi në zbatimin e rekomandimeve nga autoritetet në masë prej 50%,  në 6 mujorin e dytë të këtij viti,  në krahasim me 11% të zbatimit të rekomandimeve në 6 mujorin e parë. Kjo tregon se komunikimi dhe respekti i ndërsjellë i rolit dhe mandatit institucional, ofrojnë rezultate në dobi të qytetarit, çfarë është edhe synim i përbashkët.


Me shpresën se viti 2016 do të jetë vit i mbarë e prosperues për gjithë qytetarët e vendit, Avokati i Popullit do të vazhdoj të jetë institucion përmes të cilit do të mund të adresohen dhe të gjejnë zgjidhje  shqetësime  dhe ankesa të qytetarëve kundrejt veprimeve apo mosveprimeve të autoriteteve publike. Njëkohësisht, Avokati i Popullit do të jetë vlerësues dhe promovues i praktikave të mira e pozitive,  me qëllim të konsolidimit të vlerave demokratike, të cilat në bazamentin e vet kanë të drejtat dhe liritë e njeriut, të garantuara me Kushtetutën e vendit , ashtu siç edhe me Marrëveshjet dhe Instrumentet  Ndërkombëtare, të zbatuara drejtpërdrejtë në Republikën e Kosovës.


Të drejtat e njeriut kanë qenë parim udhërrëfyes dhe çështje qendrore e ndryshimeve në këtë vend dhe si të tilla ato duhet të vazhdojnë të prijnë në forcimin e demokracisë dhe shtetit dhe fuqizimin e sundimit të ligjit.


Gëzuar për të gjithë 2016-tën!

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.