REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.11.2015

Deklaratë e Avokatit të Popullit me rastin e Ditës Universale të Fëmijëve

Që nga viti 1999, data 20 nëntor shënon Ditën Universale të Fëmijëve, e cila përkon me përvjetorin e datës kur Asambleja e Përgjithshme Kombeve të Bashkuara ka miratuar Deklaratën e të Drejtave të Fëmijës, në vitin 1959, si dhe Konventën për të Drejtat e Fëmijës, në vitin 1989.


Shënimi i kësaj dite ka për qëllim inkurajimin e mirëkuptimit në mes të fëmijëve dhe promovimin e  mirëqenies për ta.  Në funksion të këtij qëllimi, Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) ka intensifikuar aktivitetet që kanë të bëjnë me informimin e fëmijëve lidhur me të drejtat dhe liritë e garantuara, si dhe rolin që ka IAP në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Nga 2 nëntori i këtij viti, IAP është duke zhvilluar një fushatë të veçantë informuese për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, me të cilin aktivitet  shënohet edhe 26 vjetori i Konventës për të Drejtat e Fëmijës, e cila paraqet një nga dokumentet më gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në botë. Gjatë këtyre ditëve përfaqësues të IAP-së janë takuar me nxënës të Prishtinës, Mitrovicës, Gjakovës,  Pejës, Dragashit dhe Ferizajt, me ç ‘rast fëmijët janë dëgjuar lidhur me shqetësimet e tyre, kanë dhënë mendimet dhe qëndrimet lidhur me çështje me të cilat ballafaqohen çdo ditë, jo vetëm në shkollë, por edhe në rrugë e gjetiu ku ata frekuentojnë apo zhvillojnë aktivitetet e përditshme.


Për Avokatin e Popullit mbetet shqetësuese gjendja jo e mirë e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, përfshirë këtu çështje që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e tyre, kujdesin prindëror, dhunën, punët e rrezikshme, arsimimin, mos pjesëmarrjen në vendimmarrje etj.  Së këndejmi, Avokati i Popullit kërkon nga institucionet përgjegjëse, organizatat dhe gjithë mekanizmat që punojnë për fëmijë dhe me fëmijë, t’i shtojnë përpjekjet dhe angazhimin për përmirësimin e situatës në respektimin dhe zbatimin e plotë të të drejtave të fëmijëve, përkatësisht në përmirësimin e gjendjes së fëmijëve, në përgjithësi.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.