REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.11.2010

DITA NDËRKOMBËTARE KUNDËR DHUNËS NDAJ GRUASË

Dita ndërkombëtare e eliminimit të dhunës ndaj gruas shënohet si përkujtim për motrat Mirabel të cilat u vranë në mënyrë brutale në Republikën Dominikane në vitin 1960. Fushata kundër dhunës ndaj gruas fillon më 25 Nëntor dhe mbaron më 10 Dhjetor, në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Le të jenë këto momente të cilat shoqëria kosovare reflekton më me intensitet për gjysmën e popullatës.
Dhuna paraqet formën më të përhapur të shkeljes të të drejtave të njeriut. Duke bërë parandalimin e dhunës në familje, njëkohësisht parandalojmë përhapjen e dhunës në të gjitha sferat tjera të jetës.
Konventa kundër dhunës ndaj gruas është në preambulën e Kushtetutës së Kosovës dhe Avokati i Popullit bën thirrjen e të gjithë institucioneve në Kosovë që të vazhdojnë implementimin e saj, me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për gratë e Kosovës që ato të trajtohen si personat të respektuara dhe të barabarta në këtë shoqëri.
Avokati i Popullit konsideron se është i domosdoshëm bashkëpunimi më i ngushtë ndërmjet Institucioneve shtetërore, shoqërisë civile dhe shoqërisë në tërësi për parandalimin dhe sensibilizimin në lidhje me problemin e dhunës ndaj gruasë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.