REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

14.8.2015

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT LIDHUR ME SULMIN NË PRONËN E NJË FAMILJEJE EGJIPTASE NË PEJË

Prishtinë, më 13 gusht 2015 - Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari, ka vizituar familjen egjiptase në Pejë, ndaj të cilës ishte shkaktuar zjarrvënia e qëllimtë brenda pronës private, me ç’rast është dëmtuar materiali ndërtimor, i cili iu kishte dhënë atyre për ndërtimin e shtëpisë.


Vetë veprimi vandal i bërë kundër pasurisë së kësaj familjeje është i papranueshëm dhe në kundërshtim me parimet e përgjithshme të të drejtave të njeriut. Shfrytëzimi dhe gëzimi paqësor i pronës së vet nga çdo person fizik ose juridik është e drejtë e garantuar me Kushtetutën e vendit, sikurse edhe me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe kjo e drejtë është e pacenueshme dhe njësoj e vlefshme për secilin individ.


Akte të tilla, si ky ndaj familjes egjiptase në Pejë, nxisin frikën e komuniteteve joshumicë dhe paraqesin pengesë për integrim të qëndrueshëm. Shteti është i thirrur të identifikojë motivet e veprimeve të tilla, të cilat rrënojnë vlerat thelbësore mbi të cilat mbështetet dhe funksionon demokracia dhe të angazhohet për krijimin e kushteve të favorshme për jetë të përbashkët.


Avokati i Popullit vlerëson dhe shpreh mirënjohje për veprimin e shpejtë të Policisë së Kosovës në hetimin e këtij rasti dhe reagimin adekuat të autoriteteve komunale në Pejë për t’i dalë në ndihmë kësaj familjeje.


Gjithëpërfshirja dhe promovimi i tolerancës janë thelbësore për të ndërtuar kulturë dhe shprehi kundër çdolloj diskriminimi.


Avokati i Popullit bën thirrje për domosdoshmërinë e përkushtimit të shtuar nga institucionet e nivelit qendror dhe lokal, si dhe për nevojën e projekteve konkrete për integrimin e komuniteteve pakicë. Parandalimi i veprimeve diskriminuese dhe dhunës ndaj komuniteteve joshumicë në vend, kërkon angazhimin e përbashkët institucional, shoqëror e medial, për të respektuar të drejtat e njeriut dhe për të promovuar vlerat universale të funksionimit të shoqërisë demokratike.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.