REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

28.7.2011

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT

Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës, për funksionalizimin e plotë të institucioneve shtetërore është një veprim që përkon me kërkesën e vazhdueshme për vendosjen dhe respektimin e rendit dhe ligjit në gjithë territorin e vendit, si një parakusht për gëzimin e të drejtave dhe lirive të njeriut për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Respektimi i të drejtave të njeriut është i pandashëm nga zbatimi i ligjshmërisë për mbrojtjen e jetës, pronës dhe për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave.

Avokati i Popullit shpreh keqardhjen e thellë për vrasjen e policit Enver Zymberi e plagosjen e disa të tjerëve dhe kërkon me këmbëngulje që vrasësit dhe të gjithë personat e tjerë të cilët përdorin dhunë të pajustifikueshme apo akte kriminale për arritjen e çfarëdo qëllimi, të vihen para drejtësisë.

Gjithashtu, është i papranueshëm pengimi i gazetarëve në punë dhe përdorimi i dhunës kundrejt tyre. Askush nuk ka të drejtë të pengojë shpërndarjen e informacionit nëpërmjet mediave. Po ashtu apelojmë te të gjitha mediat të përcjellin informacionin e saktë, të drejtë dhe të përdorin gjuhë të matur e jo nxitëse dhe provokuese.

Avokati i Popullit i rekomandon Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe gjithë faktorëve ndërkombëtarë me fuqi ekzekutive në Republikën Kosovës, të vazhdojnë përpjekjet e tyre për zbatimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë, në gjithë territorin e vendit. Përdorimi forcës, të bëhet vetëm në rastet kur është e domosdoshme, sipas parimit të përpjesëtueshmërisë dhe si qëllim sipëror të ketë sigurimin e jetës, pronës dhe të drejtave themelore të njeriut garantuara me Kushtetutë dhe ligje.

Raportimi i vazhdueshëm nga ana e institucioneve shtetërore mbi zhvillimet në vend, do të sigurojë transparencën e veprimeve, e së këndejmi përceptimin dhe reagimin e drejtë të qytetarëve dhe faktorëve relevantë, vendorë e ndërkombëtarë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.