REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.10.2013

DEKLARATË PUBLIKE E AVOKATIT TË POPULLIT LIDHUR ME SHKELJET GJATË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET LOKALE 2013

Prishtinë, 25 tetor 2013 - Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) është duke përcjellur me vëmendje të madhe fushatën e subjekteve politike për Zgjedhjet lokale 2013.
Nga informacionet që ka Avokati i Popullit, si dhe nga pamjet e emetuara nga media, subjektet politike dhe përkrahësit aktiv të tyre, kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë shkelje të rregullave zgjedhore të përcaktuara nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve (KQZ).
Edhe kësaj here, si edhe gjatë fushatave në zgjedhjet paraprake të nivelit qendror e lokal, subjektet politike kanë zhvilluar tubimet e aktivitetet e tyre në hapësira që nuk janë të dedikuara për këto qëllime, ashtu siç është përcaktuar shprehimisht në Rregullën zgjedhore 13/2013 mbi fushatën e zgjedhjeve dhe njoftimin për ngjarjet politike.
Shfrytëzimi i ambienteve shkollore për tubimet elektorale të subjekteve politike, duke penguar procesin mësimor, e për më tëpër duke shfrytëzuar fëmijët për aktivitetet promovuese elektorale, e bën jashtëzakonisht shqetësues këtë fakt. Manipulimi i fëmijëve, të cilët janë kryesisht mbi moshën 10 vjeç, për interesat e subjekteve politike, është alarmues dhe shkelje e drejtpërdrejtë e të drejtave të fëmijëve. Nga informatat në terren raportohet se profesorët dhe drejtorët e shkollave të mesme ushtrojnë ndikim në përfshirjen e nxënësve në fushatën zgjedhore.

Gjithashtu, IAP konsideron se ambienti polarizues pro dhe kundër zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës, i pasuar me kërcënime, sulme fizike e verbale si dhe akte të tjera dhune, paraqesin gjithashtu shqetësim jashtëzakonisht të madh dhe tensionim të papranueshëm të situatës e kërcënim për zgjedhje të lira. Këto veprime dhe gjendja e përgjithshme atje cenojnë garantimin e votës së lirë dhe krijojnë pasiguri për votuesit dhe për personat e përfshirë për mbarëvajtjen e procesit.

Për Avokatin e Popullit janë të papranueshme dhe të dënueshme të gjitha aktet e dhunshme në cilëndo pjesë të Kosovës, ashtu siç është e papranueshme gjuha e përdorur, shpeshherë nxitëse e urrejtjes dhe fyese e denigruese.
IAP ju bën thirrje qytetarëve të Republikës së Kosovës që të tregojnë pjekuri politike, duke shfrytëzuar të drejtën e tyre për të zgjedhur, e duke respektuar të drejtën e tjetrit për të votuar.
Gjithashtu, IAP ju bën thirrje gjithë institucioneve përkatëse dhe të përfshira në mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, që në respektim të Kushtetuës dhe ligjeve në fuqi, të grantojnë dhe sigurojnë të drejtën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, që me datë 3 nëntor 2013, të ushtrojnë lirshëm e të sigurtë, të drejtën e tyre të votës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.