REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.12.2013

DEKLARATË E AVOKATIT TË POPULLIT ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Që atëherë, në vazhdimësi, veprimet a mosveprimet e shteteve në raport me të drejtat e njeriut monitorohen në mënyrë të vazhdueshme nga aleatë të natyrshëm shoqëror: institucionet  e pavaruara kombëtare e aktivistë për të drejtat e njeriut, si dhe nga shoqëria civile.


Në vitin 2000, Organizata e Kombeve të Bashkuara miratoi Objektivat Zhvillimor të Mijëvjeçarit, për realizmin e të cilave ka deklaruar përkushtimin e saj edhe Kosova. Zbutja e varfërisë, realizimi i arsimimit fillor, barazia gjinore, fuqizimi i rolit të gruas e të tjera, kërkojnë  rolin aktiv të shtetit dhe qasjen serioze për gjetjen e formave të përshtatshme për t’i arritur.


10 dhjetori rikujton universalitetin e barabarësisë në dinjitet dhe të drejta për të gjitha qeniet njerëzore.  Kjo ditë gjithashtu tërheq vëmendjen për më shumë angazhim e përkushtim, për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e secilit njeri. Në këtë ditë, s’kemi si të mos e kujtojmë luftëtarin e paepur për të drejta e njeriut, Nelson Mendelën, të cilit bota i jep sot lamtumirën e fundit.


Një ditë si kjo, kërkon reflektim mbi përgjegjësinë që kemi secili veç e veç e të gjithë bashkë, për ta ndërtuar sot një botë më të mire, se sa ishte dje. Kosovës i duhet nje reflektim i tillë, gjithashtu, për shkak të gjithë asaj nëpër të cilën ka kaluar e për hir të së ardhmes që synon.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.