REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

02.11.2012

BASHKËPUNIMI I INSTITUCIONIT TË AVOKATIT TË POPULLIT ME OJQ-të NË PROMOVIMIN DHE MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT

2 nëntor 2012 - Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), me mbështetjen e Zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) në Kosovë, mbajti tryezën e rrumbullakët “Bashkëpunimi i IAP-it me OJQ-të në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut”.
Në tryezë, u fol për bashkëpunimin e deritanishëm në mes të IAP-së dhe OJQ-ve në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të njeriut. Gjithashtu, u diskutua për mundësitë dhe format e bashkëpunimit në të ardhmen, me ç’rast u theksua se niveli i bashkëpunimit duhet të ngritet dhe të forcohet e zgjerohet më tej, duke konkretizuar dhe bashkërenduar aktivitetet.
Rekomandimet:
1. Të rritet dhe forcohet niveli i bashkëpunimit të IAP-së me OJQ-të
2. Të nënshkruhen memorandume bashkëpunimi me qëllim të konkretizimit dhe bashkërendimit të bashkëpunimit dhe aktiviteteve të përbashkëta
3. Rritja (zgjerimi) e kontakteve dhe bashkëpunimit të IAP-së me OJQ-të në fushën e të drejtave të njeriut
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të IAP-së në Kuvendin e Kosovës të jetë e vetmja pikë e rendit të ditës, që do të përcillej me diskutim dhe transmetim të drejtpërdrejtë
5. Raporti vjetor i IAP-së të paraqitet dhe të diskutohet edhe në hapësirat universitare, si dhe me OJQ-të dhe shoqërinë civile.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.