REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

13.7.2017

Avokati i Popullit, znj. Erinda Ballanca priti më 11.07.2017 në një vizitë zyrtare homologun e saj të Kosovës, z. Hilmi Jashari.

Në këtë vizitë zyrtare Avokati i Popullit të Kosovës është shoqëruar nga znj. Shqipe Ibraj Mala- Zëvendëse e Avokatit të Popullit/ Udhëheqëse e MKT, z. Isa Hasani, Zëvendës i Avokatit të Popullit, z. Basri Berisha, Zëvendës i Avokatit të Popullit dhe znj. Arberita Kryeziu, Udhëheqëse e Zyrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare.

Me rastin e kësaj vizitë, Avokati i Popullit të Kosovës uroi zonjën Ballanca për marrjen e detyrës. Ndër të tjera ata vlerësuan me nota të larta bashkëpunimin e deritanishëm mes dy institucioneve dhe diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.

U ra dakord që bashkëpunimi mes dy institucioneve të përqëndrohet në: shkëmbime të ndërsjellta të stafit, inspektime të përbashkëta, si dhe mbështetja reciproke e institucioneve në rrjetet rajonale, europiane dhe ndërkombëtare.
* E huazuar nga web faqja zyrtare e Avokatit të Popullit në Republikën e Shqipërisë http://www.avokatipopullit.gov.al/sq/content/11072017-avokati-i-popullit-znj-erinda-ballanca-priti-n%C3%AB-nj%C3%AB-vizit%C3%AB-zyrtare-homologun-e-saj
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.