REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

12.10.2015

Avokati i Popullit vizitoi fshatrat Bistricë, Cerajë dhe Koshtovë

12 tetor 2015 – Në vazhdimësi të vizitave që Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari po i realizon nëpër lokalitete të ndryshme nëpër Kosovë, ai sot ka qëndruar në Bistricë, Cerajë dhe Koshtovë, fshatra këto që ndodhen gjeografikisht në pjesën më të skajshme në veri të vendit dhe administrativisht bëjnë pjesë në komunën e Leposaviqit. Z. Jashari ka takuar banorët e këtyre lokaliteteve dhe është interesuar për kushtet dhe vështirësitë më të cilat ata përballen në jetën e përditshme.


Me këtë rast, në emër të këtyre banorëve, për rrethanat në cilat jetojnë, Avokatin e Popullit e njoftuan z. Xhemshit Bekteshi, nënkryetar i Komunës së Leposaviqit për Komunitete dhe z.Haki Imeri, shef i Zyrës për Komunitete dhe Kthim. Ata veçuan problemet e vazhdueshme që banorët e këtyre fshatrave kanë me nxjerrjen e dokumentacionit të nevojshëm,  qoftë në Zyrën e gjendjes civile, qoftë në Zyrën e regjistrimit civil, vështirësitë lidhur me transportin dhe gjendjen e rrugës, mungesën e medikamenteve, papunësinë etj. Me theks të veçantë, z. Bekteshi dhe z. Imeri ngritën çështjen e mungesës së fletëve poseduese për pronat e tyre, të cilat banorët nuk mund t’i sigurojnë nga komuna e Leposaviqit në formë të vlefshme dhe të pranueshme për instancat tjera institucionale në Kosovë. Kjo gjë shkakton pamundësinë për të përfituar nga ndarja e subvencioneve në bujqësi, e po ashtu paraqet pengesë për ndërtimin e shtëpive apo për kthim të qëndrueshëm të banorëve të kësaj ane, ku  deri në vitet 1998-1999, kanë jetuar rreth 1300 banorë, ndërkaq aktualisht aty jetojnë vetëm 200 prej tyre. Po ashtu, ata e shtruan si urgjente nevojën për një kombibus për transportin e 29 nxënësve sa ka shkolla fillore në Bistricë, që mbledh edhe fëmijët e fshatrave Cerajë e Koshtovë.


Avokati i Popullit tha se do të hap hetim zyrtar lidhur me çështjet e ngritura dhe më pas, në varësi të shkeljeve të gjetura, do të paraqes rekomandimet përkatëse kundrejt institucioneve përgjegjëse. “Është obligim i Qeverisë dhe i shtetit që të ofrojë kushte dhe të përmirësojë kualitetin e jetës edhe për banorët e kësaj ane.” ka thënë z. Jashari me këtë rast. Ai ka vizituar edhe ambientet e shkollës dhe ambulancës në Bistricë dhe ka biseduar me personelin arsimor dhe atë shëndetësor që ofron shërbime atje.


Në kthimin e  tij për në Prishtinë, Avokati i Popullit ka vizituar edhe lagjen Kroi i Vitakut, në pjesën veriore të Mitrovicës, me ç’rast ka takuar banorë që jetojnë aty dhe ka biseduar me ta lidhur me sfidat dhe vështirësitë që ata kanë, në përpjekje për të rikthyer funksionimin normal të jetës në atë pjesë.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.