REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

25.11.2011

Avokati i Popullit vizitoi Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve

25 nëntor 2011 - Me rastin e shënimit të Ditës për eliminimin e dhunës ndaj gruas, Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi i shoqëruar nga bashkëpunëtorë të tij , ka vizituar sot Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve, ku është pritur nga drejtoresha e kësaj strehimoreje, znj. Naime Sherifi.
Drejtoresha e kësaj Qendre ka njoftuar Avokatin e Popullit për vështirësitë dhe gjendjen e rëndë financiare me të cilën përballet kjo Qendër, por edhe 7 Qendrat tjera të cilat funksionojnë në kuadër të Koalicionit të Strehimoreve të Kosovës, me qëllim të bashkëveprimit dhe rritjes së kualitetit të shërbimeve për viktimat.
Znj. Sherifi ka përmendur me theks të veçantë sfidat që kanë sidomos në procesin e referimit të rasteve dhe reintegrimit të tyre. Gjithashtu ajo theksoi edhe komunikimin e mangët ndërmjet nivelit qendror të pushtetit dhe atij lokal sa i përket mbrojtjes dhe trajtimit të viktimave të dhunës. Sipas drejtoreshës së kësaj Qendre, gjatë këtij viti, vetëm në Prishtinë kanë strehuar 57 raste, viktima te dhunës në familje.
Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi ka shprehur gatishmërinë e Institucionit që ai udhëheq që të ndihmojnë në këtë drejtim, qoftë përmes ndihmës në aspektin ligjor, qoftë monitorimit, por siç tha ai të shihen edhe mundësitë e një bashkëpunimi edhe më konkret për të pasur trajtim adekuat të këtyre rasteve dhe për të ndikuar që të arrihen rezultate pozitive në këtë drejtim.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.