REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

23.9.2011

Avokati i Popullit takoi përfaqësues të Zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut (OHCHR)

23 shtator, 2011 - Avokatin e Popullit, z. Sami Kurteshi e ka vizituar z. Nicolas Fasel nga Zyra e Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, me seli ne Gjenevë( Zvicër) (OHCHR), i shoqëruar nga znj. Grace Sanico Stefan, gjithashtu nga Zyra ne Gjenevë dhe znj. Arbena Kuriu nga zyra e OHCHR-së në Prishtinë.
Avokati i Popullit dhe zyrtarët e OHCHR-së bashkëbiseduan lidhur me çështje që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe mundësitë e bashkëpunimit, për të siguruar se standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut zbatohen edhe në Kosovë.

Z Kurteshi përmendi segmente të caktuara të punës së IAP-së dhe e vlerësoi të mirëseardhur përvojën dhe mbështetjen e vazhdueshme nga mekanizma ndërkombëtar të të drejtave të njeriut. Nga ana tjetër, z. Fasel shprehu gatishmërinë e OHCHR-së për të ofruar mbështetje për nevojat që Institucioni i Avokati të Popullit në Kosovë mund të ketë në përmbushjen e misionit të tij.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +381 (0) 28 530 138
Rruga Rruga " Afrim Zhitia" n/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 and 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

Fax: +381 (0) 38 223 790
E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.