REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

02.4.2013

Avokati i Popullit priti kryetaren e Këshillit Nacional dhe të Kuvendit Federal të Zvicrës, znj. Maya Graf

02.04.2013 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi ka mirëpritur në Zyrën Qëndrore të IAP-së Kryetaren e Këshillit Nacional dhe të Kuvendit Federal të Zvicrës, znj. Maya Graf, të shoqëruar nga Zëvendës Kryetari i Parë i Këshillit Nacional Zvicëran dhe nga anëtarë të Parlamentit të Zvicrës.
Bashkë me mirëseardhjen z. Kurteshi shprehu kënaqësinë për vizitën e delegacionit zviceran, duke e konsideruar si shenjë përkrahjeje për të drejtat e njeriut, e për shtet të së drejtës dhe të demokracisë. Ai e njoftoi për misionin dhe mandatin që ka IAP dhe punën që bën ky institucion në përmbushje të obligimeve kushtetuese dhe ligjore, si institucion shtetëror për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Kryetarja e Këshillit Nacional dhe e Kuvendit Federal të Zvicrës, Maya Graf, falënderoi përzemërsisht për pritjen dhe theksoi se Zvicra ka një relacion të afërt e të fuqishëm me Kosovën për faktin se atje jetojnë rreth 170 000 qytetarë me prejardhje nga Kosova, të cilët janë të integruar në jetën shoqërore dhe institucionale të Zvicrës. Kryeparlamentarja zvicërane u interesua për situatën e përgjithshme në Kosovë, gjendjen e të drejtave të njeriut, zhvillimin ekonomik, shtetin e së drejtës , sfidat e komuniteteve pakicë, me theks të veçantë për komunitetet romë, ashkali dhe egjiptas. Znj. Graf dhe anëtarët tjerë të parlamentit u interesuan lidhur me kushtet që këto komunitete kanë në Kosovë dhe mundësitë e një jete të dinjitetshme për të kthyerit nga këto komunitete.
Ishte vlerësim i këtij takimi se të drejtat dhe liritë e njeriut janë elemente qenësore në një shtet demokratik dhe në këtë prizëm, roli i Avokatit të Popullit është shumë i rëndësishëm e Zvicra do ta ofrojë mbështetjen e saj në këtë drejtim.
Si një prej shteteve që ndër të parat ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe me raportin e ngushtë mes dy vendesh për shkak të numrit të madh të bashkatdhetarëve tanë që jetojnë atje, mbështetja e Zvicrës është jashtëyakonisht domethënëse dhe e mirëpritur.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.