REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

21.9.2017

Avokati i Popullit po merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit dhe të Ombudmanëve ICIC 2017

Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari, po merr pjesë në Konferencën e X-të Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informimit dhe Ombudsmanëve ( #ICIC2017) në Manchester, Britani e Madhe.

Konferenca ka për qëllim të hulumtoj një varg të çështjeve të cilat afektojnë Komisionerët e Informimit apo institucionet që janë përgjegjëse në shtetet përkatëse për qasjen në informacion gjithandej nëpër botë. Temat që do të diskutohen gjatë Konferencës përfshijnë risitë përkitazi me qasjen në informacion, të ardhmen e transparencës, modelet botërore të qasjes dhe si funksionojnë ato, gazetarinë(ët) dhe qasjen ne informacion/të dhënat e hapura, si dhe diskutimet do të fokusohen në të drejtat progresive të informimit dhe mënyrën se si të realizohen ato.

Përgjatë punimeve të Konferencës, pjesëmarrësit kanë mundësinë të dëgjojnë prezantimet e panelistëve të cilët vijnë nga shtete të ndryshme të botës: Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, India, Britania e Madhe, Australia, Spanja, Meksika, Sierra Leone, Shqipëria, Bullgaria, Irlanda, Skocia etj).

Pjesëmarrës në këtë Konferencë, bashkë me Komisionerët e Informimit dhe Ombusmanët (përfshirë Ombudsmanen e Evropës), janë përfaqësues që vijnë nga profile të ndryshme profesionale, përfshirë akademikë, gazetarë, përfaqësues të shoqërisë civile, profesionistë të politikave të komunikimit dhe informacionit, juristë etj

Bashkë organizatorë të Konferencës janë Zyra e Komisioneres së Informimit të Britanisë së Madhe dhe Zyra e Komisioneres së Informimit të Skocisë. Punimet e Konferencës do të zhvillohen më 20 dhe 21 shtator 2017.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.