REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

29.3.2017

Avokati i Popullit mori pjesë në lansimin e projektit: “Rrjeti i Sigurt për Mbrojtjen e Fëmijëve – Faza III”

Avokati i Popullit z. Hilmi Jashari mori pjesë sot në lansimin e projektit: “Rrjeti i Sigurt për Mbrojtjen e Fëmijëve – Faza III”, organizuar nga Terre de hommes, Delegacioni në Kosovë.

Me këtë rast, në fjalën e tij, Avokati i Popullit ka vlerësuar lartë fillimin e zbatimit të fazës së tretë të këtij projekti me besimin se kjo do të ndihmoj autoritetet shtetërore në krijimin e një sistemi efektiv për mbrojtje adekuate të fëmijëve, si dhe në zbatimin të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve. Mbrojtja e fëmijëve dhe përmirësimi i jetës së tyre mund të bëhet dhe duhet të bëhet me një angazhim maksimal jo vetëm të institucioneve shtetërore dhe akterëve të tjerë që punojnë në këtë drejtim, por edhe me angazhimin e tërë shoqërisë kosovare në përgjithësi, tha mes të tjerash Avokati i Popullit.

Fokusi kryesor i projektit I cili u lansua sot është ndihmë dhe mbështetje për autoritetet përkatëse në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijeve, zhvillimin e legjislacionit sekondar, zhvillimin e shërbimeve të reja të specializuara, si dhe zhvillimin dhe konsolidimin e mekanizmave për monitorim dhe llogaridhënie.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.