REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.11.2012

Avokati i Popullit mori pjesë në Konferencën e 11-të Ndërkombëtare të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut

7 . 11. 2012 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi po merr pjesë në Konferencën e 11-të Ndërkombëtare të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (NHRI), e cila po mbahet në kryeqytetin e Jordanisë, Aman.
Konferenca me temën “Te drejtat e grave dhe vajzave - Promovimi i barazisë gjinore- Roli i Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut",është organizuar nga Qendra Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (NCHR) në bashkëpunimme Zyrën e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara (OHCHR) dhe Komiteti Koordinues Ndërkombëtar I Institucioneve Kombëtare për Promovimin dhe mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (ICC)

Në Konferencë është diskutuar situata aktuale, sfidat dhe përparimet që janë bërë për të drejtat e gruas në dritën e standardeve ndërkombetare për të drejtat e njeriut. Përmes diskutimeve përfaqësuesit e Institucioneve pjesëmarrëse në këtë Konferencë po shkëmbejnë përvojat e tyre në promovimin e të drejtave të grave dhe vajzave. Fokusi i diksutimeve u drejtua në pengesat në fushën ligjore, ekonomike, kulturore dhe strukturore që shpien në diskriminimin e të drejtave të gruas dhe në pabarazi.

Të gjitha konkluzionet e Konferencës do të përmblidhen në Deklaratën e Amanit e cila do të aprovohet në fund të Konferencës. Kjo Deklaratë do të përfshijë edhe planin e veprimit për zbatimin e saj.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.