REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

15.5.2017

Avokati i Popullit mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare përkitazi me të drejtat e njeriut në Evropë

Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari I shoqëruar nga zëvendësja znj. Shqipe Ibraj Mala, ka marrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me temë ” Përmirësimi i të drejtave të njeriut në Evropë: Si të rritet hapësira demokratike” (“Reclaiming Human Rights in Europe: How to Enhance Democratic space”), e cila u mbajt më 11 dhe 12 maj 2017 në Zagreb, me rastin e 25 vjetorit të themelimit të Institucionit të Ombudsmanit të Kroacisë.

Më tepër se 50 përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të të drejtave të njeriut nga mbarë Evropa, përfshirë Komisionerin e Lartë për të Drejta të Njeriut, z. Nils Muizhnieks, Drejtorin e Agjencisë për të Drejta Fundametale z. Michael o’Flaherty, përfaqësues nga IOI, ENNHRI, Equinet, OSBE, UNDP, OHCHR, përfaqësues të ambasadave të ndryshme në Kroaci, përfaqësues të Parlamentit kroat, përfaqësues të shoqërisë civile etj. ju përgjigjen ftesës së Ombudsmanes kroate, znj. Lora Vidoviq, për të marrë pjesë në këtë ngjarje.

Në qendër të diskutimeve gjatë dy ditëve sa zgjati Konferenca ishin tema që momentalisht po e shqetësojnë Evropën, si: luftimi i terrorizmit, integrimi dhe respektimi i dallimeve, luftimi i diskriminimit, ruajtja e demokracisë në Evropë etj.

Në përmbyllje të punimeve të Konferencës u nenshkrua edhe Deklarata e Zagrebit me qëllim që të përkujtoj rolin dhe përkushtimin e institucioneve të ombudsmanëve në nivel kombetar, si dhe nëpërmjet rrjeteve të IOI, ENNHRI dhe Equinet.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.