REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

23.7.2015

Avokati i Popullit ka takuar Ministrin e Administratës Publike

Fotoja dhe informata, të huazuara nga ueb faqja zyrtare e Ministrisë së Administratës Publike


MAP-i DO TË VAZHDOJ BASHKËPUNIMIN ME AVOKATIN E POPULLIT


2015-07-23


Ministri Yagcilar: Me një angazhim të përbashkët, pritet që në një periudhë të afërt të bëhet zgjidhje për akomodimin e institucionit të Avokatit te Popullit.


Ministri i Ministrisë së Administratës Publike Mahir Yagcilar është takuar me Avokatin e Popullit të Republikës së Kosovës Hilmi Jashari. Në këtë takim është biseduar për mënyrat e bashkëpunimit ndërmjet MAP-it dhe këtij institucioni, me theks të vecantë u fol  për administratën publike dhe komunikimin në mes të organeve shtetërore dhe qytetareve.


Me një angazhim të përbashkët u konfirmua gatishmëria për bashkëpunim dhe shkëmbim të informatave, me qëllim të përmiresimit të gjendjes në shërbimin civil.


Në këtë  takim është vlerësuar  që akomodimi i institucionit të Avokatit të Popullit,  duhet të realizohet  sa më shpejtë  në përputhje me vendimet paraprake.


 


Burimi i informatës: https://map.rks-gov.net/News/MAP-i-DO-TE-VAZHDOJ-BASHKEPUNIMIN-ME-AVOKATIN-E-PO.aspx

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.