REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.10.2011

Avokati i Popullit i shqetësuar me dukurinë e vrasjeve në vend

22 tetor, 2011 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, edhe njëherë, shprehë shqetësimin e tij jashtëzakonisht të madh, lidhur me vrasjet që po ndodhin në vend, e që tashmë dukshëm po shënojnë trend rritjeje.

Rasti i ditës së enjte në komunën e Istogut, ku është vrarë një dhe janë plagosur dy qytetarë serbë; rasti i vrasjes së një qytetari shqiptar të mërkurën në komunën e Gjakovës, sikurse edhe rasti tjetër, gjithashtu në komunën e Gjakovës, ku para disa ditësh ishin gjetur të vrarë dy rinj të fejuar, edhe njëherë konfirmon faktin se armët në duart e qytetarëve vazhdojnë të rrezikojnë drejtpërdrejt jetën e secilit person në vend, si dhe të cenojnë sigurinë dhe qetësinë publike.
Identifikimi i fajtorëve dhe vënia e tyre para organeve të drejtësisë është veprim i domosdoshëm, jo vetëm për të zbardhur rastet që kanë ndodhur, por edhe për të parandaluar aktet e tilla dhe për të ndikuar në sigurinë e përgjithshme në vend.

Jo më pak shqetësuese, mbeten aktet e dhunës ndërmjet moshave të reja shkollore, përfshirë këtu posedimin dhe përdorimin e armëve të zjarrit si dhe atyre të ftohta nga ana e nxënësve. Rasti i therjes me thikë të një nxënësi në komunën e Vitisë, nga një bashkëmoshatar i tij, po ashtu nxënës, risjellin para nesh, përveç shqetësimit, edhe kërkesën emergjente për të ndërmarrë masa që do të parandalonin aktet e tilla. Angazhimi i mekanizmave përkatës institucionalë dhe shoqërorë, për të ngritur nivelin e vetëdijes së përgjithshme kundër përdorimit të dhunës është i domosdoshëm, emergjent dhe kërkon vëmendje të veçantë.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.