REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

07.9.2016

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës po merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Nivelit të Lartë në Tiranë

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, z. Hilmi Jashari, po merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare dy ditore të Nivelit të Lartë, me temë  “Sfidat e Institucioneve te Ombudsmanit përballë flukseve të  përziera migratore", e cila po mbahet në Tiranë.


Gjatë paraqitjes së tij, z. Jashari ka theksuar nevojën e rishikimit të standardeve ndërkombëtare lidhur me refugjatët, përkatësisht të Konventës së vitit 1951 lidhur me Statusin e Refugjatëve, meqë e njëjta nuk arrin të trajtojë disa koncpete të rëndësisë parësore, siç është parimi i mbrojtjes së dinjitetit dhe të parimit të mos kthimit.


Më tutje, në prezantimin e tij, z. Jashari ka theksuar se migracioni është fenomen që nuk prek shtetet dhe kontinentet veç e veç, por ka qenë dhe mbetet zhvillim global. Që nga migrimet e para të regjistruara edhe në librat e shenjtë e deri sot, kanë ndryshuar në një masë vetëm faktorët social dhe ekonomik (faktorët shtytës dhe tërheqës). Së këndejmi, Ombudsmanët duhet të zhvillojnë standard unike lidhur me monitorimin dhe me mbrojtjen në nivel global, sepse qasja selektive dhe në baza ad hoc, nuk mund të jetë më qasje e pranueshme, duke pasur në konsideratë ndikimin global të migracionit, ka thënë në fjalën e tij Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari.


Nikoqir i kësaj Konference që po mbahet në Tiranë është Avokati i Popullit i Shqipërisë, i cili, duke qenë gjithashtu, në krye të Shoqatës së Ombudsmanëve të Mesdheut (AOM), në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Ombudsmanëve (IOI) , me Shoqatën e Ombudsmanëve dhe Mediatorëve të Frankofonisë (AOMF) dhe Fedartaën Ibero – Amerikane të Ombudsmanëve (FIO), kanë finalizuar organizmin e kësaj Konference, në të cilën po marrin pjesë Ombudsmanë nga rajoni dhe bota, përfshirë këtu edhe pjesëmarrjen e znj. Kate Gilmore, Zëvendës Komisionere e Lartë e OKB-së për të Drejtat e Njeriut.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.