REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

05.10.2016

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës po merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Institucioneve të Ombudspersonëve për Forcat e Armatosura

5 tetor 2016 – Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, z. Hilmi Jashari, po merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Institucioneve të Ombudspersonëve për Forcat e Armatosura, që po mbahet në Amsterdam, Holandë, nga 3-5 tetor 2016.


Tema e Konferencës së këtij viti është roli i Institucioneve të Ombudspersonëve, para gjatë dhe pas misioneve ndërkombëtare, me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe shpërndarjen e praktikave të mira ndërmjet institucioneve të pavarura,  duke synuar promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut nga forcat e armatosura dhe brenda vetë atyre, po ashtu.


Brenda gjashtë sesioneve të parapara në programin e punimeve të kësaj Konference, ishin të përfshira: çështja e  misioneve ndërkombëtare – relacionet, përvojat dhe bashkëpunimi me Institucionet e Ombudspersonëve, si dhe me akterët e tjerë; çështja e veteranëve, si dhe sfidat e kaluara dhe mësimet e nxjerra për të ardhmen.


Kontributi i Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës ka konsistuar në çështjen e imunitetit në rastet e misioneve ushtarake ndërkombëtare, duke  e konsideruar të nevojshme trysninë në mekanizmat ndërkombëtar për heqjen e imunitetit, veçmas në procedura civile dhe administrative, në shtetet nacionale ku janë të vendosura këto misione. Gjithashtu, z. Jashari ka vënë theksin edhe nevojën e njohjes së dallimit mes ombudspersonëve në vendet pritëse të misioneve ndërkombëtare dhe vendeve dërguese të këtyre misioneve.


Në përmbyllje të kësaj Konference pritet të nxirret edhe një deklaratë zyrtare, e cila do të përmbajë edhe rekomandimet përkatëse, përfshirë edhe çështjet e ngritura nga Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës.*6 tetor 2016 - Deklaratën e Konferencës në formën e saj të plotë e gjeni në linkun e poshtëshënuar: http://media.wix.com/ugd/b86d90_56fb75df83ae445fba42e7201187055a.pdf


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.