REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.12.2011

Avokati i Popullit apelon për kujdes të shtuar me mjetet piroteknike

Dukuria e përdorimit të mjeteve piroteknike në mënyrë të pakontrolluar në periudhën e fundvitit është shqetësim që po përcillet vit pas viti në Kosovë. Edhe në këtë vit nuk ka ndonjë ndryshim pozitiv. Për më tepër informata se sasia e mjeteve eksplozive që ka hyrë në doganat e Kosovës këtë vit ka shënuar rritje, e rrit rrezikun të cilit i ekspozohen qytetarët e vendit.


Rastet e lëndimeve të qytetarëve nga përdorimi i mjeteve piroteknike dhe rreziku që paraqet mënyra e pakontrolluar e përdorimit nga të gjitha grupmoshat ka bërë që Avokati i Popullit në janar të viti 2011 të nxjerr një Raport Ex –officio lidhur me mënyrën e paligjshme të tregtimit dhe përdorimit të mjeteve piroteknike. Rekomandimet drejtuar MPB-së, përmes këtij raporti, nuk janë zbatuar dhe janë heshtur.
Përmes këtij apeli, Avokati i Popullit kërkon sërish me këmbëngulje që MPB të angazhohet në zbatimin e këtyre rekomandimeve, duke ia rikujtuar edhe publikisht:
• MPB të ndërmerr të gjitha veprimet e duhura për zbatimin e Ligjit për Përdorimin Civil të Eksplozivëve.
• MPB të ndryshoi Udhëzimin Administrativ nr. 26/2008, për mënyrën e Prodhimit, Tregtimit, Transportit dhe Asgjësimit të Produkteve Piroteknike, me të cilin rreptësishtë do të ndalohej shitja dhe përdorimi i mjeteve piroteknike nga personat të cilët nuk posedojnë licencë përkatëse.
• Të forcohet bashkëpunimi ndërinstitucional në mes të MPB-së, Policisë së Kosovës dhe autoriteteve komunale me qëllim të ofrimit të sigurisë qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që situatat e tilla të mos përsëriten.

Gjithashtu, Avokati i Popullit apelon tek qytetarët që të respektojnë normat ligjore për përdorimin e mjeteve piroteknike, në mënyrë që festat e fundvitit të sjellin gëzim e qetësi në secilën familje dhe për secilin qytetar.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.