REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.6.2013

Aktivitete nga Institucioni i Avokatit të Popullit me rastin e Ditës së Fëmijëve

1 qershor 2013 - Dita e Fëmijëve shënohet më 1 qershor të çdo viti, në mënyra të ndryshme, nga shumë vende të botës. Me rastin e shënimit të kësaj dite, Institucioni i Avokatit të Popullit ka realizuar një varg aktivitetesh, me qëllim tërheqjen e vëmendjes për të drejtat që kanë fëmijët.
Fillimisht, Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij, ka vizituar Fshatin e Fëmijëve SOS Kinderdorf, me ç’rast ai u është bashkangjitur fëmijëve dhe stafit në programin e përgatitur nga kjo Qendër, enkas për Ditën e Fëmijëve.
Ndërkaq, nga ora 11:00 -14:00 në dy tenda të vendosura në sheshin “Nëna Terezë” në Prishtinë, përfaqësuesit e Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP-së) kanë takuar fëmijët, të cilët kanë pasur mundësinë të dëgjohen nga përfaqësuesit e IAP-së dhe të kërkojnë informacion lidhur me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe ndihmën që IAP mund t’u ofrojë në këtë drejtim.
Një tendë që kishte po të njëjtin funskion dhe qëllim, IAP e kishte vendosur në fshatin Llapnasellë, nga ora 11:00 – 13:00, ku fëmijët gjithashtu kanë pasur munësi të takohen me përfaqësuesit e IAP-së. Gjatë kohës sa po zhvilloheshin takimet me fëmijët, z. Kurteshi ka vizituar tendat ku po mbaheshin këto takime, edhe në Prishtinë, edhe në Llapnasellë.
Më pas Avokati i Popullit, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij ka vizituar Qendrën Korrektuese dhe të Paraburgimit në Lipjan. Ai ka takuar të miturit që mbahen në këtë Qendër dhe është interesuar për kushtet që ata i kanë aty, si dhe pë planet e tyre pasi të kenë përfunduar periudhën e përcaktuar në këtë Qendër.
1 Qershori është shpallur ditë ndërkombëtare e fëmijëve në Konferencën Botërore për mirëqenien e fëmijëve më 1925, në Gjenevë të Zvicrës. Atë ditë, 54 shtete pjesëmarrëse miratuan Deklaratën e Gjenevës për Mbrojtjen e Fëmijëve. Zakonisht në këtë ditë ndërmerren aktivitete të ndryshme për të gëzuar fëmijët si dhe për të promovuar mirëqenien dhe të drejtat e tyre.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.