REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

03.3.2011

AVOKATI I POPULLIT, Z. SAMI KURTESHI, U TAKUA ME DREJTORIN E POLICISË SË KOSOVËS, Z. RESHAT MALIQI

Më 3 mars 2011, Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, priti në një takim pune drejtorin e Policisë së Kosovës, z. Reshat Maliqin, me ç’rast u diskutua çështja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të cilat i udhëheqin ata

Gjatë këtij takimi, z. Maliqi, e njoftoi z. Kurteshi për të arriturat dhe angazhimin e Policisë së Kosovës, në drejtim të ofrimit të sigurisë së qytetarëve, si dhe për kompetencat shtesë, të cilat kohëve të fundit i janë bartur Policisë së Kosovës, si në kontrollin e kufijve, në përkujdesjen për objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare etj

Z. Maliqi, foli edhe për bashkëpunim me policinë vendeve të rajonit, si dhe bisedimet për angazhimin e Policisë së Kosovës në organizatat përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare. Po ashtu, në takim z. Maliqi, përmendi edhe sfida me të cilat është duke u ballafaquar Policia e Kosovës, sidomos me çështjen e azilkërkuesve, të cilët po e shfrytëzojnë Republikën e Kosovës, si vend transit, për të kaluar në vende e tjera evropiane

Ndërkaq, sa i përket kontrollit të brendshëm dhe sidomos procedurave të ankesave, në rastet kur dyshohet se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë tejkaluar kompetencat, duke mos iu përmbajtur ligjit, z. Maliqi u shpreh se ekzistojnë mekanizma të shqyrtimit të ankesave, brenda dhe jashtë Policisë së Kosovës, siç janë Drejtoria e Standardeve Profesionale, Bordi i ankesave, Komisioni disiplinor, Inspektorati Policor i Kosovës, Komisioni për Emërime të Larta në Polici

Në këtë takim, Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, e njoftoi z. Maliqi për angazhimin e Institucionit të Avokatit të Popullit, në përmbushjen e mandatit të vet në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. Z. Kurteshi, po kështu, foli edhe për bashkëpunimin e deritashëm ndërinstitucional dhe në përgjithësi për natyrën e ankesave të pranuara në Institucionin e Avokatit të Popullit, ku si palë përgjegjëse konsiderohet se është Policia e Kosovës

Në fund u potencua si e domosdoshme nevoja e avancimit të bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet PK dhe IAP me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në mënyrë që qytetari të jenë më të sigurte dhe te eliminohen e keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ana e pjesëtarëve të PK

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.