REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

31.5.2011

AVOKATI I POPULLIT VIZITOI VETERANËT E LUFTËS, QË JANË NË GREVË

Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, me bashkpunëtorët, sot vizitoi vizitoi veteranët e luftës, të cilët kanë hyrë në ditën e 9 të grevës, si dhe në ditën e 2 grevës së urisë, duke e shprehur me këtë pakënaqësinë me trajtimin që

Avokati i Popullit vizitoi veteranët e luftës, që janë në grevë
Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, me bashkpunëtorët, sot vizitoi veteranët e luftës, të cilët kanë hyrë në ditën e 9 të grevës, si dhe në ditën e 2 grevës së urisë, duke e shprehur me këtë pakënaqësinë me trajtimin që, sipas tyre, po u bëhet nga institucionet e vendit.
Kryetari e këshillit grevist, z. Xhevdet Qeriqi dhe anëtarët e tjerë të këshillit, informuan Avokatin e Popullit, se kërkesa kryesore e tyre është që sa më shpejt të miratohet Ligji për Vlerat e Luftës.
Vetranët e luftës theksuan se ka 12 vite, që kjo kategori e shoqërisë nuk gëzon kurrfarë përkrahje. Po ashtu, ata u shprehen kundër formulimit të neneve 12 dhe 13 të Projektligjit, i cili trajton vlerat e luftës dhe i cili është në procedurë. Ata u shprehen të vendosur se nuk do të dalin nga greva e urisë, përderisa të mos marrin garanca nga institucionet shtetërore, për miratimin e Projektligjit në fjalë.
Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi, duke vlerësuar kërkesat e tyre, kërkoi nga ata që të mos e rrezikojnë shëndetin e tyre, me grevën e urisë.
Avokati i Popullit Kurteshi, u ofroi grevistëve bashkëpunim dhe u shpreh i gatshëm që brenda mundësive dhe mandatit që ka, sipas Ligjit për Avokatin e Popullit, të ndikojë dhe të ndihmojë, që kërkesat e tyre të adresohen në institucionet relavante të vendit.
Veteranët e luftës falënderuan Avokatin e Popullit, z. Sami Kurteshi, për vizitën dhe interesimin e treguar për zgjidhjen e çështjes së tyre.
Zyra për informim e Institucionit të Ombudspersonit në Kosovë
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.