REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.6.2012

AVOKATI I POPULLIT VIZITOI QENDRËN PËR AZILKËRKUES QË VIJNË NË KOSOVË

20 qershor 2012 – Në Ditën Botërore të Refugjatëve, Avokati i Popullit, Sami Kurteshi ka vizituar sot Qendrën për Azilkërkuesit që vijnë në Kosovë , e cila funskionon në kuadër të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ai u takua me udhëheqësin e kësaj Qendre, Fitim Zariqi, nga i cili u njoftua për kushtet dhe rregullat e qëndrimit të azilkërkuesve në këtë Qendër, e cila është themeluar në shkurt të vitit 2010.
Z. Zariqi e njoftoi Avokatin Kurteshi se aktualisht janë 11 azilkërkues, ndërkaq deri më tani nëpër këtë Qendër kanë kaluar mbi 500 azikërkues, nga shtete e kontinente të ndryshme, të cilëve u ofrohet strehim bazuar në Ligjet në fuqi. Avokati i Popullit u takua gjithashtu edhe me azilkëkuesit dhe u interesua për gjendjen dhe trajtimin e tyre në Kosovë. Ata u shprehën të kënaqur dhe falënderues për kushtet që ju ofrohen.
Ndërtesa e dedikuar për strehimin e azilkërkuesve përmbush plotësisht parametrat e kërkuar të nivelit evropian, për të ofruar strehimin e nevojshëm për azilkërkuesit gjatë kohës kur rasti i tyre trajtohet nga autoritetet kompetentye shtetërore të Kosovës.
Çështja e azilit në Republikën e Kosovës është e rregulluar me Ligjin për azilin Nr. 03/L-066 dhe me dy udhëzime Administrative , në harmoni me Konventën e vitit 1951 dhe Protokollin e vitit 1967 lidhur me statusin e refugjatëve.
Sipas Raportit të Komisionarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR), në Gjenevë. Gjatë vitit 2012 numri i personave të zhvendosur në botë gjatë vitit 2012 kalon shifrën prej 42 milionë persona.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.