REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

30.9.2015

AVOKATI I POPULLIT VIZITOI MITROVICËN

30 shtator 2015 – Në funksion të realizmit të Ditëve të hapura, si pjesë e agjendës së rregullt të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP), z. Hilmi Jashari, Avokat i Popullit, ka qëndruar sot në qytetin e Mitrovicës, me ç’ rast, në zyrën rajonale të IAP-së, qytetarët kanë pasur mundësinë që në mënyrë të drejtpërdrejtë të takohen me të dhe t’ia paraqesin ankesat e tyre, lidhur me çështje të ndryshme.


Po ashtu, gjatë vizitës së tij në qytetin e Mitrovicës, Avokati i Popullit takoi edhe kryetarin e Komunës së Mitrovicës, z. Agim Bahtiri, me të cilin bisedoi për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e regjionit të Mitrovicës dhe lidhur me rastet më të shpeshta që paraqiten nga ata në IAP. Z Jashari dhe z. Bahtiri konstatuan bashkërisht nevojën e fuqizimit të bashkëpunimit të ndërsjellë në funksion të respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe theksuan nevojën e angazhimit të institucioneve qendrore të vendit, si domosdoshmëri për zgjidhje efektive të problemeve me të cilat përballen qytetarët e Mitrovicës dhe regjionit të saj.


Gjatë qëndrimit të tij në Mitrovicë, Avokati i Popullit ka vizituar edhe organizatën jo qeveritare CBM ( Community Building Mitrovica), me ç ‘rast u takua me përfaqësues të kësaj organizate. Në këtë takim, z. Jashari shprehu interesimin e tij për bashkëpunim me shoqërinë civile, me qëllim të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe aktivizimit në projekte dhe aktivitete të përbashkëta. Në këtë takim, Avokati i Popullit u njoh me punën dhe mënyrën e funksionimit të CBM-it, si një nga organizatat jo qeveritare që vepron në regjionin e Mitrovicës.


Takimet e realizuara në Mitrovicë janë në kuadër të një cikli vizitash që Avokati i Popullit po i realizon nëpër qendrat regjionale, ku ndodhen zyrat rajonale të Institucionit të Avokatit të Popullit.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.