REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

11.7.2011

AVOKATI I POPULLIT TAKOI KRYEINSPEKTORIN E INSPEKTORATIT TË TREGUT

11 korrik, 2011 - Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi me bashkëpunëtorët t tij ka takuar Kryeinspektorin e Inspektoratit të Tregut, z. Ruzhdi Shehu. Temë e takimit ishte Ligji për Insp

11 korrik, 2011 - Avokati i Popullit z. Sami Kurteshi me bashkëpunëtorët t tij ka takuar Kryeinspektorin e Inspektoratit të Tregut, z. Ruzhdi Shehu. Temë e takimit ishte Ligji për Inspektoratin dhe Mbikëqyrjen e Tregut dhe zbatimi i këtij ligji.

Z. Kurteshi ka shprehur interesimin e tij lidhur me zbatimin e këtij ligji si dhe rolin që Avokati i Popullit do të mund ta luante, qoftë në ngritjen e vetëdijes së konsumatorëve dhe qytetarëve në përgjithësi lidhur me standardet dhe cilësinë e shërbimeve që ofrojnë subjektet ekonomike në Kosovë, qoftë në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve dhe qytetarëve në këtë aspekt.

Z. Shehu nga ana tjetër ka shpjeguar kompetencat e Inspektoratit të Tregut dhe rolin që luan ky Inspektorat në mbrojtjen e konsumatorëve, si dhe bashkëpunimin që kanë në këtë drejtim edhe me mekanizma te tjerë.

Dyanshëm u shpreh vullneti për bashkëpunim të mëtutjeshëm, për të identifikuar çështje që shqetësojnë qytetarët, e që mund të kenë zgjidhje me një adresim të saktë e me kohë. Kjo do të ndikonte pozitivisht edhe në rritjen e efektivitetit dhe efikasitetit të Inspektoratit, edhe në rritjen cilësisë së shërbimeve që ofrojnë subjektet ekonomike në Republikën e Kosovës dhe ngritjen e standardeve të tregtimit të mallrave gjithashtu.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.