REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

05.4.2012

AVOKATI I POPULLIT TAKOI KREUN E ZYRËS SË OHCHR-ËS NË KOSOVË

5 prill 2012 - Avokati i Popullit, Sami Kurteshi priti në një takim njoftues shefin e Zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, z. Joël Mermet.
Avokat i Popullit i uroi mirëseardhje z. Mermet, i cili ka pak kohë që ka marrë drejtimin e Zyrës së OHCHR-së në Kosovë. Ai i prezantoi në mënyrë të përgjithshme punën dhe angazhimin që IAP e zhvillon në kuadër të misionit dhe kompetencave që ka. Gjithashtu, z. Kurteshi e ka njoftuar z. Mermet se pas zgjedhjes së zëvendësavokatëve është krijuar mundësie e një organizimi të brendshëm funksional, i ndarë në pesë departamente dhe me njësi të reja, të cilat janë identifikuar si të nevojshme përgjatë punës së përditshme të institucionit. Po ashtu z. Kurteshi përmendi edhe sfidat vështirësitë me të cilat përballet IAP në realizimin e përgjegjësive që ka.
Z. Mermet shprehu kënaqësinë për takimin dhe pohoi që është në planin e tyre të punës që të mbështesin me aktivitete të ndryshme IAP-në. Ai u interesua për përfshirjen e IAP-së në hartimin e projektligjeve dhe përfshirjen e komenteve e rekomandimeve që mund të bëhen nga Avokati i Popullit. Meqë ky ishte një shqetësim i përbashkët, u dakorduan që bashkëpunimi në këtë aspekt të intensifikohet veçmas.
Një çështje tjetër e ngritur në këtë takim ishte edhe raportimi i Kosovës në Rishikimin e Përgjithshëm Periodik( Universal Periodic Review) të Zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, gjë e cila nuk bëhet aktualisht, meqë Kosova nuk është anëtare e OKB-së.
Dyanshëm u shpreh gatishmëria për bashkëpunim të mëtutjeshëm, në përpjekje për promovimin dhe mbrojtjen e mëtutjeshme të të drejtave të njeriut.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.