REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

08.10.2015

AVOKATI I POPULLIT TAKOI DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË POLICISË

8 tetor 2015 –Avokati i Popullit z. Hilmi Jashari takoi sot Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, z. Shpend Maxhuni, i pari takim mes dy institucioneve, që nga zgjedhja e z. Jashari në krye të Institucionit të Avokatit të Popullit (IAP). Takimi u fokusua në nevojën e mirëkuptimit institucional për mandatet dhe kompetencat që kanë të dy institucionet.


Avokati i Popullit theksoi se mandati i institucionit që ai udhëheq është fuqizuar me ligjin e ri për Avokatin e Popullit, i cili ka hyrë në fuqi në korrik të këtij viti, prandaj kërkohet intensifikim bashkëpunimi me institucionet, me theks të veçantë, me Policinë e Kosovës. Kjo është e domosdoshme për të gjetur zgjidhje për rastet që paraqiten në IAP.


Në anën tjetër, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës tha se në gamën e madhe dhe komplekse të përgjegjësive që ka Policia e Kosovës dhe menaxhmenti i saj, mbeten të hapur për identifikimin e gabimeve eventuale dhe korrigjimin e tyre, me qëllim të përmbushjes së mandatit, në shërbim të qytetarëve. Ai theksoi se është e rëndësishme të krijohet një model bashkëpunimi, i cili do të mundësonte adresimin e çështjeve që shkojnë në interes të qytetarëve, mbi bazën e fakteve dhe dëshmive, duke respektuar kompetencat dhe kornizën e përcaktuar ligjore.


Z. Jashari dhe z. Maxhuni u dakorduan që në të ardhmen t’i kushtohet rëndësi organizimit të përbashkët të tryezave, punëtorive, trajnimeve etj., për të ndikuar në njohjen për së afërmi të specifikave të ndërsjella të punës. Po ashtu, krerët e dy institucioneve u pajtuan që operacionalizimi i bashkëpunimit mes Institucionit të Avokatit të Popullit dhe Policisë së Kosovës të vazhdojë edhe në nivelet tjera ndërmjet këtyre institucioneve, me qëllim parësor ofrimin e shërbimeve të mira për qytetarin.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.