REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

10.11.2016

AVOKATI I POPULLIT PRITI NË TAKIM KURTUAZIE AMBASADORIN E OSBE-së, MISIONI NË KOSOVË

Avokati i Popullit, z. Hilmi Jashari me bashkëpunëtorë ka pritur sot, në një takim kurtuazie, Ambasadorin e OSBE-së, Misioni në Kosovë, z. Jan Braathu, të shoqëruar nga z. Steven Fenner, zyrtar i lartë ligjor.

Avokati i Popullit e njoftoj Ambasadorin Braathu mbi strukturën e organizimit të IAP-së, si dhe punën e sfidat në funksion të përmbushjes së misionit dhe obligimeve kushtetuese dhe ligjore që ka. Ai i shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen e vazhdueshme që OSBE i ka ofruar këtij institucioni, që nga ditët e para të themelimit dhe funksionimit, duke theksuar bashkëpunimin e ndërsjellë që kanë pasur përgjatë viteve.

Ambsadori Braathu shprehu kënaqësinë e tij për takimin dhe konsideratën e tij për Avokatin e Popullit, si institucion kyç në trajtimin e ankesave, i cili duhet të mbështetet në vazhdimësi, me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut dhe në funksion të ndërtimit të besimit ndërnjerëzor dhe fuqizimit të demokracisë.

Përndryshe, OSBE lanson nesër fushatën informuese të pakos së ligjeve për të drejtat e njeriut, e cila njëkohësisht avokon mbi rolin e Avokatit të Popullit, si institucion kyç në zbatimin e tri ligjeve që e përbëjnë këtë pako: Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi, Ligjin për Avokatin e Popullit dhe Ligjin për barazi gjinore.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.