REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

07.5.2013

AVOKATI I POPULLIT PO MERR PJESË NË TAKIMIN E KOMITETIT KOORDINUES NDËRKOMBËTAR TË IKDNj-ve NË GJENEVË TË ZVICRËS

7 maj 2013 - Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi po merr pjesë në takimin vjetor të Komitetit Koordinues Ndërkombëtar (ICC) të Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (IKDNj), në Gjenevë të Zvicrës.
Një ndër çështjet e parapara në agjendën e këtij takimi është edhe diskutimi për akreditimin e IAP-së në ICC. Z. Kurteshi, në sesionin e të hënës paraqiti dhe arsyetoi kërkesën formale për anëtarësim të Institucionit të Avokatit të Popullit të Kosovës në këtë organizatë, e cila është në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën e Komisariatit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara.
Në ditët e ardhshme, në takimet e grupeve regjionale të ICC për Evropë, Azi-Pacifik, Afrikë dhe Amerikë, do të diskutohen çështje të ndryshme për të drejtat e njeriut dhe format e angazhimit të IKDNj-ve në të ardhmen. Në grupin Evropian (ECC) do të diskutohet për çështje të organizimit formal të sekretariatit me seli në Bruksel, për caktimin e formave, lartësisë dhe mënyrës së anëtarësisë për grupin Evropian, si dhe për çështje të angazhimit të IKDNj-ve si dhe identifikimit të temave në kuadër të orientimit strategjik të ECC dhe ICC.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.