REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

19.1.2018

AVOKATI I POPULLIT NËNSHKROI MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI ME SAVE THE CHILDREN

Avokati i Popullit ka nënshkruar Marrëveshje Mirëkuptimi me Save the Children, me qëllim të përcaktimit reciprok të formës së bashkëpunimit për të promovuar më tej të drejtat e fëmijëve nëpërmjet fuqizimit të pjesëmarrjes së fëmijëve.

Bazuar në këtë marrëveshje do të zhvillohen planet e përbashkëta të veprimit vjetor, që përfshinë rolet e dy palëve nënshkruese dhe Grupit Kombëtar për Monitorim e të Drejtave të Fëmijëve “Respektoni të Drejtat Tona” (ROR) – i drejtuar nga fëmijët.

Ky bashkëpunim ka ardhur si kërkësë nga vetë fëmijët, të cilët në hulumtimin “Zëri Ynë”, kanë shprehur rëndësinë e pjesëmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje dhe nevojën e pranisë më të madhe të Avokatit të Popullit në të gjitha komunat.

Marrëveshja ndërmjet Avokatit të Popullit dhe Save the Children shënon një hap të rëndësishëm në funksion të realizimit të të drejtës për përfaqësim të fëmijëve nga e gjithë Kosova, si dhe llogaridhënies dhe përmirësit të zbatimit të të drejtave të fëmijëve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.