REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

14.7.2011

AVOKATI I POPULLIT, MORI PJESË NË KONFERENCËN E OSBE-SË PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË VILNIUS

OSBE-JA THRET INSITUCIONET E TË DREJTAVE TË NJERIUT PËR TË MBUSHUR HENDEKUN MES QEVERISË DHE QYTETARËVE
Vilnius, 13-14 korrik 2011 – Institucione të forta dhe të pavarura nacionale për të drejtat e njeriut, janë të domosdoshme për

OSBE-JA THRET INSITUCIONET E TË DREJTAVE TË NJERIUT PËR TË MBUSHUR HENDEKUN MES QEVERISË DHE QYTETARËVE
Vilnius, 13-14 korrik 2011 – Institucione të forta dhe të pavarura nacionale për të drejtat e njeriut, janë të domosdoshme për të mbushur hendekun në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile, ishte porosia e konferencës ndërkombëtare, e cila u mbajt në Vilnius, në kryeqytetin e Lituanisë.

Në këtë konferencë dy ditore të organizuar nga Zyra e OSBE-së së shtetit Kryesues Lituanisë dhe Zyrës për Institucione Demokratike dhe të Drejtave të Njeriut (ODIHR), përfaqësuesit e afër 30 shteteve, brenda tyre edhe të Kosovës, diskutuan për mënyrat e forcimit të rolit të institucioneve të tilla në promovimin dhe respektimit e të drejtave të njeriut.

Zv- ministrja e punëve të jashtme të Lituanisë znj. Asta Skaisgirytė-Liauškienė, theksoi se puna e OSBE-së në këtë fushë mund të shërbejë si bazë për një vendim të mundshëm në forcimin e angazhimeve të institucioneve kombëtare të të drejtave të njeriut në Këshillin e Ministrave të Organizatës cila do të mbahet në dhjetor 2011, në Vilnius.

Ndërsa Ambasadori Janez Lenarčič, Drejtori i ODIHR-it, tha se institucionet nacionale të të drejtave të njeriut duhet të veprojnë si vëzhgues të zbatimit të detyrimeve të qeverisë lidhur me të drejtave e njeriut, si dhe ta luajnë rolin e urës në hendekun ekzistuese të komunikimit në mes të qeverive dhe shoqërisë civile.

Rosslyn Noonan, Kryetar i Komitetit Koordinues Ndërkombëtar të Institucioneve Nacionale të të Drejtave të Njeriut, tha se qeveritë që themelojnë institucionet e pavarura nacionale për të drejtat e njeriut, dërgojnë sinjale të forta se ato janë serioze në lidhje me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Në këtë konferencë Avokati i Popullit të Kosovës z. Sami Kurteshi, prezantoi praktikat dhe përvojat e institucionit, si dhe shoqërive civile lidhur me bashkëpunimin me qeverinë dhe parlamentin.

Punimet e konferencës u zhvilluan në dy grupe dhe katër mbledhje plenare.
Duke u bazuar në rekomandimet e bëra në konferencën mëparshme të OSBE-së për këtë çështje e cila u mbajt në muajin prill në Vjenë, pjesëmarrësit në këtë konferencë u fokusuan në bashkëveprimin e institucioneve nacionale të të drejtave të njeriut me parlamentet kombëtare, degët ekzekutive të qeverisjes, gjyqësorit dhe të shoqërisë civile.

Në 41 shtete nga 56 shtete anëtare të OSBE-së ekzistojnë institucionet nacionale e të drejtave të njeriut.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.