REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

13.4.2017

AVOKATI I POPULLIT MBAJTI LIGJERATË NË UNIVERSITETIN “KADRI ZEKA”

Hilmi Jashari, Avokati i Popullit të Kosovës ka qëndruar në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan ku është pritur nga Rektori Bajram Kosumi dhe udhëheqës tjerë të Universitetit. Në këtë takim Rektori Kosumi e ka njoftuar Avokatin e Popullit rreth punës dhe aktiviteteve të UKZ-së, ndërsa Avokati i Popullit e ka përgëzuar rektorin për zhvillimet e deritashme.

Më pas Avokati i Popullit ka vazhduar me ligjëratën e tij në kuadër të programit “Guest Speaker” të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, me temën: “Roli dhe rëndësia e Avokatit të Popullit në Kosovë”.

Avokati Hilmi Jashari para stafit akademik e administrativ dhe studentëve në ligjëratë me temën: “Roli dhe rëndësia e Avokatit të popullit në Kosovë” ka folur për pajisjen e këtyre studentëve me njohuri rreth gjendjes së përgjithshme të të drejtave të njeriut në Kosovë dhe funksionimit të Institucionit të Avokatit të Popullit që nga themelimi e deri më sot, duke përfshirë punën me ankesa, bashkëpunimin me institucione vendore dhe ndërkombëtare, praktikat më të mira, por gjithashtu edhe sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohet.

Në kuadër të ligjëratës, në fund ishte paraparë edhe një sesion me pyetje dhe përgjigje, ku studentët patën rastin që të pyesin për çështje të ndryshme.


* Informata është huazuar nga ueb faqja zyrtare e Universitetit Publik "Kadri Zeka"
http://uni-gjilan.net/ngjarje/avokati-i-popullit-mbajti-ligjerate-ne-universitetin-kadri-zeka
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.