REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

29.9.2016

AVOKATI I POPULLIT KËRKON MASË TË PËRKOHSHME NGA MINISTRIA E DREJTËSISË PËR PERSONAT NË VUAJTJE TË DËNIMIT NË MOSHË TË SHTYRË DHE ME KËRKESA SPECIFIKE SHËNDETËSORE

Institucioni i Avokatit të Popullit, respektivisht Mekanizmi Kombëtar për Parandalim (MKP) të torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese, i themeluar nga Avokati i Popullit në janar të këtij viti, në kuadër të përgjegjësive ligjore që ka, dje me datë 26 shtator 2016, ka vizituar Qendrën Korrektuese (QK) në Dubravë.


Gjatë kësaj vizite, MKP ka qëndruar në Spitalin e Burgut të Dubravës, me ç’rast ka pranuar ankesa të ndryshme nga personat që janë në vuajtje të dënimit, të moshave të ndryshme, duke përfshirë edhe ata mbi 85 vjeç, të palëvizshëm, pa përkujdesje shëndetësore, me rrobe të lagura nga urina dhe fecesi, në shtretër pa çarçafë dhe batanije, nën ethe dhe të ftohtë, kurse stafi dhe të gjithë personat e tjerë të këtij objekti i ishin të ekspozuar kundërmimit të rëndë.


Gjatë kësaj kohe, MKP kishte takuar personat përgjegjës të spitalit dhe kishte kuptuar se këta të burgosur ishin jashtë QK-së për më shumë se tri vite, meqë iu ishte pezulluar dënimi, duke marrë parasysh moshën e tyre dhe natyrën e sëmundjes. Ata ishin rikthyer në vuajtje të dënimit, në bazë të një vendimi të marrë para pak kohe nga Ministrja e Drejtësisë.


Duke pasur parasysh se rikthimi i këtyre personave në QK e ka bërë të pamundshëm trajtimin adekuat në pajtim me nevojat e tyre, Avokati i Popullit i rekomandon Ministrisë së Drejtësisë aplikimin e Masës së Përkohshme në zbatimin e vendimit, e cila nënkupton që të gjithë personat me gjendjen shëndetësore të lartpërmendur, të dërgohen urgjentisht për trajtim shëndetësor nëpër institucionet e Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës, në pajtim me nevojat shëndetësore, në mënyrë që t’iu mundësohet trajtimi shëndetësor adekuat.


Ky rekomandim bazohet në paragrafin 5, të nenit 18, të Ligjit Nr.05/L-019, për Avokatin e Popullit dhe përmbush qartazi kriterin substancial për Masë të Përkohshme, për shkak se pamundësia e ofrimit të kujdesit të nevojshëm shëndetësor nga autoritetet përgjegjëse mund të konsiderohet si shkelje e dinjitetit të njeriut, shkelje e të drejtës për jetën, mosrespektim i normave për ndalimit të torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese, shkelje e të drejtës shëndetësore si dhe mosrespektim të detyrimeve pozitive, të drejta këto të garantuara me Kushtetutën e vendit dhe me instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat janë drejtpërdrejt të zbatueshme në Republikën e Kosovës.


Avokati i Popullit në shkresën dërguar autoriteteve përgjegjëse kërkon që Masa e Përkohshme të mbetet në fuqi derisa të përfundohet hetimi lidhur me këtë çështje dhe të publikohet Raporti me të cilin do të jepen edhe rekomandime konkrete për masat që duhen të ndërmarrin autoritet përgjegjëse, si dhe pret të informohet për veprimet që do të ndërmerren, si përgjigje ndaj rekomandimit për Masë të Përkohshme, brenda një afati të arsyeshëm kohor, por jo më vonë se deri më 12 tetor 2016

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.