REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

14.4.2017

AVOKATI I POPULLIT KA HAPUR PËR HETIM SIPAS DETYRËS ZYRTARE DISA RASTE, BAZUAR NË RAPORTIMET MEDIALE

Duke u bazuar në raportimet mediale, Avokati i Popullit, në pajtim me kompetencat dhe përgjegjësitë ligjore, ka vendosur të hetojë Ex Officio (sipas detyrës zyrtare) çështjen e shpërndarjes së vlerës së energjisë që shpenzohet në veri të vendit, nëpër fatura të qytetarëve gjithandej Kosovës. Siç raportohet në media, vlera vjetore e sasisë së energjisë së konsumuar në atë pjesë, llogaritet të jetë rreth 8 milionë euro, shumë e cila konsiderohet se u vihet në barrë qytetarëve në pjesët tjera të vendit.

Gjithashtu, bazuar në informatat dhe kronikat mediale, Avokati i Popullit ka hapur për hetim Ex Officio edhe një numër rastesh të tjera, përfshirë kërcënimet ndaj kryeredaktorës së gazetës “Zëri”, znj. Arbana Xharra; rastin e foshnjës që gjatë procesit të lindjes në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike ka rënë në dysheme; disa raste që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtjen shëndetësore dhe sociale të tyre; raste që kanë të bëjnë me përgjegjësinë për mjedisin jetësor etj.

Avokati i Popullit vlerëson jashtëzakonisht shumë punën e mediave për të vënë në qendër të vëmendjes çështje të ndjeshme dhe me interes publik, duke kontribuar drejtëpërdrejtë në identifikimin e çështjeve që kërkojnë angazhimin institucional për të korrigjuar shkeljet apo mosveprimet, por gjithashtu edhe në ngritjen e vetëdijes së përgjithshme mbi të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.