REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

26.6.2012

AVOKATI I POPULLIT I SHQETËSUAR LIDHUR ME GJENDJEN E DEPONISË SË MBETURINAVE NË GJILAN

26 qershor 2012 – Avokati i Popullit, z. Sami Kurteshi, shpreh shqetësimin me gjendjen e krijuar në deponinë e mbeturinave në periferi të Gjilanit. Përkunder shqetësimit dhe reagimit të qytetarëve dhe të AP-së dhe përkundër daljes në vend të ngjarjes të përfaqësuesve të IAP-së, të cilët inicuan edhe daljen e inspektorëve të Inspektoriatit Mjedisor, të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe analizës së situatës së krijuar, gjendja atje sa vjen e përkeqësohet.
Në terren është vërejtur keqadministrim i mbeturinave përbrenda deponisë, djegie e mbeturinave dhe për pasojë ndotje e ajrit, ndotje në vazhdimësi e ujit dhe tokës nga shperndarja e pakontrolluar e mbeturinave, që tashmë zë hapësirë rreth 500 metra jashtë rrethojes së deponise, në pronë publike dhe private, e për më keq duke bllokuar rrugën nëpër të cilën barten mbeturinat për në deponi.
Situata vlerësohet me rrezik permanent për jetën dhe shëndetin e njerëzvë që jetojnë përreth kësaj deponie, vecmas tani kur temperaturat janë të larta.
Përvec derdhjes së mbeturinave jashtë deponisë, shqetësimin e IAP-së lidhur me gjendjen në këtë deponi, e shton fakti se në mbeturinat që hidhen aty, punojnë fëmijë të mitur që mbledhin hedhurina të caktuara, duke u vënë në këtë mënyrë para rrezikut të drejtëpërdrejtë për sëmundje të ndryshme, e së këndejmi edhe për jetën e tyre.
Avokati i Popullit, fton të gjithë faktorët relevant, organet kompetente të nivelit qendror dhe lokal, si dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës, të ndërmarrin masa të menjëhershme për të administruar si duhet derdhjen e pakontrolluar të mbeturinave dhe sanimin e dëmeve
Avokati i Popullit fton Prokurorinë dhe Gjykatën për marrjen në përgjegjësi ligjore të të gjithë individëve dhe institucioneve përgjegjëse
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.