REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

22.3.2011

AVOKATI I POPULLIT DO TA MONITOROJ PUNËN E PANELIT PËR LIRIM ME KUSHT

Në takimin me përfaqësuesit e Avokatit të Popullit, KMDLNJ dhe EULEX-it, Zëvendës ministri dhe ministër i Drejtësisë, z. Hajredin Kuçi, njoftoi për marrjen ë vendimit lidhur me rifunksionalizimin e Panelit për Lirim me Kusht. Pë
PRISHTINË, 22 MARS - Në takimin me përfaqësuesit e Avokatit të Popullit, KMDLNJ dhe EULEX-it, Zëvendës ministri dhe ministër i Drejtësisë, z. Hajredin Kuçi, njoftoi për marrjen ë vendimit lidhur me rifunksionalizimin e Panelit për Lirim me Kusht.
Përfaqësuesit e EULEX –it, të Avokatit të Popullit dhe të KMDLNJ do të jenë monitorues të panelit cila përbëhet nga gjyqtarë vendorë dhe ndërkombëtarë.
Në këtë takim z. Kuçi duke informuar se është marrë vendim për rishikimin e të gjitha vendimeve të Panelit për lirim me kusht, nga data 16 tetor 2010, propozoi që në të ardhmen vendimet e panelit të jenë publike dhe si procesi të përcillet nga fillimi e deri te marrja e vendimit nga paneli.
Po ashtu është kërkuar ngritja e profesionalizmit në punën e gjyqtarëve dhe përfaqësuesve të Shërbimit Korrektues të Kosovës, duke filluar nga koha e pranimit të ankesës nga të burgosurit deri te shqyrtimi i tyre në panel.
Ky takim u organizua pas rishqyrtimit të vendimeve të panelit nga 16 tetori 2010, nga ana e Avokatit të Popullit dhe KMDLNJ-së.


  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.