REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

16.5.2014

AVOKAT I POPULLIT MBAJTI DIKSUTIMIN GJITHËPËRFSHIRËS LIDHUR ME DOMOSDOSHMËRINË E NJË PROCESI TË RREGULLT ZGJEDHOR

Prishtinë, 16 maj 2014 – Avokati i Popullit ka ftuar në një diskutim të përbashkët palët e përfshira në procesin e zgjedhjeve të përgjithshme, me qëllim të rikthimit të vëmendjes në pikat e ndjeshme nëpër të cilat mund të kalojë ky proces, si dhe në obligimet ligjore të palëve të përfshira në realizmin e zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme më 8 qershor të këtij viti.

Sfondi i proceseve zgjedhore në Kosovë, në të gjitha fazat, ka një varg vërejtjesh serioze për mangësitë dhe shkeljet, si dhe për cenimin e të drejtave zgjedhore dhe të pjesëmarrjes, të garantuara me Kushtetutë dhe me dokumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut të zbatueshme në Kosovë. Fakti se Kosova po hyn në zgjedhjet e radhës pa e përfunduar procesin e reformimit të sistemit zgjedhor, procesi i zgjedhjeve bëhet edhe më kompleks e më sfidues. Në rrethana të tilla, Avokati i Popullit e ka konsideruar të domosdoshëm një diskutim gjithpërfshirës me palët kompetente për organizmin dhe mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

Përfaqësues të Komisionit Qendror Zgjedhor, organeve të Prokurorisë dhe të Gjyqësorit, Policisë së Kosovës, të subjekteve politike dhe të shoqërisë civile  me prezencën edhe të përfaqësuesve të OSBE-së, UNMIK-ut, OHCHR-së dhe mediave vendore, kanë shfaqur përspektivat e tyre mbi domsodoshmërinë e një procesi të rregullt zgjedhor dhe respektimit të shprehjes së lirë të vullnetit politik – votës së qytetarit.

Avokati i Popullit ka theksuar shprehimisht kërkesën për zgjedhje të lira dhe demokratike, për mundësi të barabarta për grupet  e cenuara , siç janë personat me aftësi të kufizuara, personat që nuk kanë mundësi lëvizje të lirë – spitali , burgu  etj . Po ashtu është kërkuar përmbajtje nga gjuha e urrejtjes dhe denigrimit grupor e individual mbi çfarëdo baze.

Marrë parasysh se palët e përfshira në procesin zgjedhor në tërësi kanë kompetenca dhe përgjegjësi të ndara ligjore, rekomandimet u specifikuan veç e veç për palët e përfshira në procesin zgjedhor në tërësinë e tij.

  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.