REPUBLIKA E KOSOVËS

Avokati i Popullit

paraqit rastin

Thirrja falas

Lajme

Lajme

20.11.2009

20. NËNTOR - DITA BOTËRORE E FËMIJËS

DEKLARATA E PËRBASHKËT E AVOKATËVE TË POPULLIT PËR FËMIJË TË EVROPËS JUGLINDORE
Dita botërore e fëmijës, e cila festohet me 20. nëntor, në ditën kur në vitin 1989, Asambleja e Përgjithshme e KB miratoi Konventën mbi të drejtat e fëmijës, është rast që anëtarët e Rrjetit të avokatëve të popullit për fëmijë të Evropës Juglindore, t’u bëjnë thirrje shteteve të veta për ndërmarrjen e masave në mbrojtjen e grupeve më të rrezikuara të fëmijëve dhe pengimin e efekteve negative të masave antirecesive për mirëqenien e tyre.
Fëmijët përbëjnë pjesë të madhe të popullatës e cila jeton në varfëri. Koha e recesionit dhe e krizës drejtpërdrejtë godet kualitetin e jetesës së fëmijëve dhe rrezikon të drejta të tyre të shumta, përfshirë edhe të drejtën në mbijetesë dhe zhvillim.
Andaj, pa mëdyshje, vendeve të Evropës Juglindore, të cilat kanë ratifikuar Konventën mbi të drejtat e fëmijës, duhet bërë me dije që të mos kursejnë në fëmijët dhe të mos i reduktojnë mjetet dhe programet dedikuar përmirësimit të pozitës së fëmijëve në shoqëri dhe, edhe njëherë t’i përkujtojmë se, interesi më i mirë i fëmijës, duhet të mbetet prioritet në të gjitha sferat e veprimit.
Konventa mbi të drejtat e fëmijës nuk është regjistrim i dëshirave, por dokument i cili i obligon shtetet dhe ka fuqi mbiligjore.Kjo do të thotë se, edhe shteti edhe shoqëria, janë të obliguar që të gjejnë mundësi për mbrojtjen më frytëdhënëse të të drejtave dhe interesave të fëmijëve, si dhe për zgjerimin e hapësirës së kyçjes së tyre aktive dhe pjesëmarrjes në jetën e bashkësisë shoqërore.
Investimi në fëmijë ka ndikim afatgjatë, ky është në kuptimin e plotë investim në ardhmëri, që neve na obligon që fëmijëve t’u ofrojmë kujdesin, dashurinë, vëmendjen dhe përkrahjen më të madhe frytëdhënëse në rritjen e tyre.
Së këndejmi, në harmoni me Konventën mbi të drejtat e fëmijës, ftojmë shtetet në Evropën Juglindore, që t’i përmbushin obligimet e marra me ratifikimin e Konventës dhe, për të gjithë fëmijët, të sigurojnë:
• mbrojtje dhe kujdes, për çka janë obliguar me ratifikimin e Konventës mbi të drejtat e fëmijës,
• shfrytëzimin e shkallës sa më të lartë të shëndetit dhe qasje në mbrojtjen shëndetësore,
• masat përkatëse të përkrahjes prindërve dhe personave tjerë përgjegjës për fëmijët, për rritje dhe kujdes ndaj fëmijëve, duke përfshirë edhe ndihmën sociale, kur kjo është e nevojshme.
• të drejtë për shkollim pa pagesë dhe për të gjithë.
Apelojmë tek qeveritë e vendeve të Evropës Juglindore që të mos lejojnë që varfëria të bëhet shkaktare e lënies pasdore të fëmijëve, në veçanti të grupeve më të ndieshme, siç janë fëmijët e varfër, fëmijët me vështirësi në zhvillim, fëmijët pa përkujdesje prindore dhe fëmijët e pjesëtarëve të pakicave kombëtare.
Ftojmë të gjitha institucionet, individët dhe grupet që, së bashku me ne, të punojnë në promovimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve dhe që gjithmonë të veprojnë dhe marrin vendime në interesin më të mirë të fëmijëve.
  • Shpendaj

Zyrat e Avokatit të Popullit

Mitrovicë
Pejë
Prishtinë
Gjakovë
Gjilan
Graçanicë
Ferizaj
Prizren

Zyra regjionale në Mitrovicë

Telefoni: +383 (0) 28 530 138
Adresa Rruga " Afrim Zhitia" p/n 
( Ndërtesa e Administratës Pensionale të Kosovës), 
Kati 3, Zyra No. 11 dhe 12.
Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:30 - 15:00 
Nën zyra në Mitrovicë Telefoni: + 377 (0)45 455 319 +381 (0)64 956 00 50 Adresa: Rr. "Sami Frashëri", pn.Lagja e boshnjakëve, Ndërtesa e ZAK në veri të Mitrovicës Puna me palë: Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Pejë

Telefoni:
+381 (0)39 432 931 Adresa:
Rruga “Mbretëresha Teutë”, Nr.59,
Ndërtesa e Komunës,Kati III, nr. 3 Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra Qëndrore, Prishtinë

Thirrjet falas për palët:
0800 15555
 
Numrat telefonik të kontaktit:
+381 (0) 38 223 782; +381 (0) 38 223 783 +381 (0) 38 223 784; +381 (0) 38 223 789

E-mail adresa:info@ombudspersonkosovo.org
Adresa e Zyrës Qendrore:
Institucioni i Avokatit të Popullit 
Rr. “MIGJENI”, nr. 21 
10000 Prishtinë, KOSOVË

Zyra regjionale në Gjakovë

Telefoni:
+381 (0)390 327 698 Adresa:
Rr. "Ismail Qemali"
(ish ndërtesa e Kadastrës)
Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Gjilan

Telefoni:
+381 (0)280 320 843 Adresa:
Rruga “Bulevardi i Pavarësisë" (ish ndërtesa e gjykatës) p.n. Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Graçanicë

Telefoni:        
+381 (0) 38 223 783 +377 (0) 44 367 719, +381 (0) 64 37 11 137
Adresa:
rr."Car Lazari" p.n.
Puna me palë: 
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Ferizaj

Telefoni:
+381 (0)290 326 032 Adresa:
Ndërtesa e Komunës (përdhesë) Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Zyra regjionale në Prizren

Telefoni:
+381 (0)29 222 138 Adresa:
Rr. “Remzi Ademi”, pn Puna me palë:
Çdo ditë pune, nga ora 08:00 - 16:00

Nuk ka anketë aktive.